E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášení14. konference experimentální biologie rostlin

V Brne v září 2015 proběhla 14. konference experimentální biologie rostlin (KEBR) a 13th Conference of Students of Experimental Plant Biology.

V Brne v září 2015 proběhla 14. konference experimentální biologie rostlin (KEBR) a 13th Conference of Students of Experimental Plant Biology. Pořadatelem byl Czech-Globe – Centrum výzkumu globální změny Akademie věd ČR, v. v. i. společně s Mendelovou a Masarykovou univerzitou v Brně. Patronem a garantem obou akcí byla Česká společnost experimentální biologie rostlin (ČSEBR). V roli předsedkyně vědeckého výboru spoluorganizovala obě konference předsedkyně ČSEBR prof. Jana Albrechtová působící na Katedře experimentální biologie rostlin PřF UK, která dává zázemí činnosti ČSEBR a je hybnou silou těchto oborových setkání. Konference EBR má mezinárodní charakter tím, že udržuje vzájemnou vědeckou pospolitost česko-slovenské komunity a dává významný prostor česko-slovenským rodákům působícím v zahraničí. 14. KEBR se zúčastnilo 180 experimentálních biologů rostlin a 13. studentské konference pořádané v angličtině se zúčastnilo 50 studentů nejen z Česka a Slovenska, ale i Polska, Rakouska a dalších zemí. 

 

Článek ze ziva.avcr.cz ZDE.

Publikováno: Středa 25.05.2016 14:30

Akce dokumentů