E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSemináře katedry - Letní semestr 2018

Srdečně Vás zveme na letošní katedrové semináře, které se konají každé úterý od 15:00 v zasedací místnosti katedry (Prátovna).
20. 2. 2018 "domlouvací" seminář. Stanovení termínů výuky volitelných předmětů. PDF
27.2.2018

 

Root growth inhibition by auxin – an old story full of surprises

Matyáš Fendrych, Ph.D.
(KEBR, PřF UK)

PDF
6.3.2018

 

Život na špičce aneb vztahy proteinů a membrán v polárním růstu (nejen) rostlinných buněk

Ing. Martin Potocký Ph.D.
(Laboratoř buněčné biologie, UEB AV ČR, v.v.i.)

PDF
13.3.2018

 

Šlechtění ovoce – pohled do praxe

Ing. Lubor Zelený a Ing. Veronika Nekvindová, Ph.D.
(Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o.)

PDF
20.3.2018

 

Vývoj samčího gametofytu tabáku: cesta od fosfoproteomu k vybraným kandidátním genům

RNDr. Jan Fíla, Ph.D.
(Laboratoř biologie pylu, UEB AVČR, v.v.i.)

PDF
27.3.2018

 

Niektoré nové pohľady na dynamiku proteínov plazmatickej membrány rastlinných buniek

Doc. RNDr. Ján Jásik, CSc. 
(Botanický ústav Centra biológie rastlín a biodiverzity, SAV, Bratislava)

PDF
3.4.2018

 

Jak zvládnout nevyhnutelné a jak se vyhnout nezvladatelnému: poslední trendy na poli změny klimatu

Mgr. Alexander Ač, Ph.D.
(Ústav výzkumu globální změny AV ČR)

PDF
10.4.2018

 

Klimatická změna jako nejvážnější globální riziko

Prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc., dr.h.c.
(Centrum pro otázky životního prostředí, Univerzita Karlova)

PDF
17.4.2018

 

Auxin transport and signaling for cell polarity and development

Prof. Jiri Friml, Ph.D., Dr.rer.nat.
(Institute of Science and Technology Austria (IST Austria))

PDF
24.4.2018

 

Světlo jako významný regulační faktor produkce rostlinných polyfenolů a role těchto látek ve fotoprotektivních mechanismech rostlin

Mgr. Jakub Nezval, Ph.D. 
(Ostravská univerzita v Ostravě, PřF, Katedra fyziky, Environmentální centrum)

PDF
1.5.2018 Státní svátek  
8.5.2018 Státní svátek  
15.5.2018 Ozvěny seminářů  
Přiložený soubor: program_LS2018_final.pdf
Publikováno: Čtvrtek 15.02.2018 00:00

Akce dokumentů