E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSeminář: RNDr. Helena Štorchová, CSc.

RNDr. Helena Štorchová, CSc. - Procházka mitochondriálním transkriptomem silenky obecné
Čas 07.11.2017
od 15:00 do 16:30
Přiložený soubor: 2017_ZS_seminar_06_Storchova.pdf
Přidat událost do kalendáře Google
vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

Procházka mitochondriálním transkriptomem silenky obecné

 

RNDr. Helena Štorchová, CSc. 

(Laboratoř reprodukce rostlin, Ústav experimentální botaniky AV ČR)

 

 

Rostlinné a živočišné mitochondriální genomy se dramaticky liší. Zatímco mitochondriální DNA živočichů je poměrně krátka, má ustálený počet genů a konzervativní promotor, nacházíme u rostlin ohromující proměnlivost ve velikosti a uspořádání mitochondriálního genomu. Téměř u všech vyšších  rostlin dochází také ke změnám uspořádání mitochondriálního genomu v rámci jedince , a to cestou intramolekulární rekombinace. Ta se nevyhýbá ani kódujícím oblastem a někdy vede ke vzniku chimér – genů, poskládaných z kousků jiných genů. Ty se mohou přepisovat a překládat, chimerické proteiny mohou interferovat s mitochondriální funkcí.  Někdy dochází ke specifickému ovlivnění vývinu rostlin – ztrátě schopnosti produkovat životaschopný pyl. Tento jev se nazývá cytoplazmatická pylová sterilita (CMS). Byla zkoumána již v předminulém století, a to nikým menším než Charlesem Darwinem. Avšak teprve rozmach molekulární biologie umožnil odhalit její genetické pozadí. Dosud jsme však teprve na počátku chápání složitých interakcí mezi mitochondrií a jádrem, které CMS doprovázejí. V naší laboratoři se věnujeme analýze globálního transkriptomu mitochondrie i jádra s cílem nalézt geny, které se na ustavení CMS podílejí. Naší modelovou rostlinou se stala silenka obecná, která vyniká extravagancí přestaveb mitochondriálního genomu i v rámci velmi proměnlivého rodu Silene.

CV přednášející ZDE.

Související publikace:

Pozvánka ke stažení ZDE.

Publikováno: Úterý 31.10.2017 00:00

Akce dokumentů