E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSeminář k 85. narozeninám Jana Krekuleho

Podrobné upřesnění programu celostátního semináře Jana Krekuleho

Celostátní seminář k 85. narozeninám

Jana Krekuleho

9. 2. 2017 od 13h na Přírodovědecké fakultě
Univerzity Karlovy, Praha

 

Credit: Janus (Jan) Kops 

Seminář pořádají Katedra experimentální biologie rostlin Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Ústav experimentální botaniky Akademie věd České republiky spolu s Českou společností experimentální biologie rostlin.

 

 

Dne 9. 2. 2017 proběhne na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze (Viničná 7, 2. patro, posluchárna zoologie) celostátní seminář věnovaný Janovi Krekulemu u příležitosti jeho 85. narozenin. K již dříve zaslané pozvánce posíláme podrobnosti o programu setkání.

 

 


PROGRAM SETKÁNÍ:

 • Viničná 7, přízemí vlevo, posluchárna fotochemie
13:00–13:05  Zahájení za PřF UK: J. Zima, děkan a A. Soukup, proděkan
13:00–13:15 Zahájení za ČSEBR a KEBR PřF UK: J. Albrechtová: Laudatio
13:15–15:00 Gratulace Janovi Krekulemu k životnímu jubileu
15.00–15.20 Přestávka
15:20–15:30  Jan Krekule: Proč bych chtěl kandidovat…

15:30–17:30

Ohlášené příspěvky k prezidentské kandidatuře a rozmanitostem světa:
 • Martin Vágner, ředitel ÚEB AV ČR
 • Ivana Macháčková, bývalá ředitelka ÚEB AV ČR, působila na Evangelické teologické fakulta, UK
 • Zdeněk Opatrný, Univerzita Karlova, PřF, Kat. exp. biol. rostlin
 • Lubomír Hrouda, Univerzita Karlova, PřF, Kat. botaniky a PedF, Katedra biol. a env. studií
 • Jan Kolář, Univerzita Karlova, PřF, Oddělení vnějších vztahů
 • Alexander Lux, Univerzita Komenského, PrF, Bratislava, SK
 • Milan Baláž, Masarykova Univerzita, PřF, Ústav experimentální biologie
 • Jiří Šantrůček, Jihočeská univerzita, PřF
 • Václav Cílek, Geologický ústav AV ČR
 • Antonín Kostlán, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
 • J.F. Humplík, ÚEB AV ČR a Univerzita Palackého, Laboratoř růstových regulátorů
 • Mirek Strnad, ÚEB AV ČR a Univerzita Palackého, Laboratoř růstových regulátorů

případně ad hoc vyjádření účastníků, zbyde-li čas

17:45–20:00? Přátelské setkání jako příležitost ke vzpomínání i plesání na Katedře experimentální
biologie rostlin, Viničná 5, Seminární místnost KFR, 2. patro

Pozvánka ke stažení ZDE.

Přiložený soubor: pozvanka_Krekule
Publikováno: Čtvrtek 02.02.2017 00:00

Akce dokumentů