E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášení



Seminár: Doc. RNDr. Ján Jásik, CSc.

Doc. RNDr. Ján Jásik, CSc. - Niektoré nové pohľady na dynamiku proteínov plazmatickej membrány rastlinných buniek
Čas 27.03.2018
od 15:00 do 16:30
Přiložený soubor: 2018_LS_seminar_06_Jasik.pdf
Přidat událost do kalendáře Google
vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

Niektoré nové pohľady na dynamiku proteínov plazmatickej membrány rastlinných buniek

 

Doc. RNDr. Ján Jásik, CSc.

(Botanický ústav Centra biológie rastlín a biodiverzity, SAV, Bratislava)

 

 

Proteíny plazmatickej membrány od ich syntézy po degradáciu podstupujú rôznym posttranslačným úpravám a putujú ako súčasť membrán vo vnútrobunkovom priestore.   Tieto pochody sú prísne kontrolované tak aby bunky dokázali čeliť vonkajším výzvam a plniť vývinové poslanie. V posledných rokoch sa urobil významný pokrok aj v štúdiách dynamiky membránových proteínov v rastlinných bunkách. V prednáške odprezentujem niektoré nové poznatky o internalizácii, sekrécii a vnútrobunkovom tranzite niektorých modelových proteínov lokalizovaných v plazmatickej membráne, ktoré sme získali kombináciou farmakologického prístupu s pokročilými mikroskopickými metódami a metódami molekulárnej biológie.

Štúdium obmeny PIN2 proteínu pomocou fotokonvertovateľného proteínu Dendra2.

 

Literatúra:

Jásik et al: Plant Physiol 172, 1019, 2016;

Wang et al: Mol. Plant 8, 1737, 2015

Jásik. a Schmelzer: Mol Plant 7, 1578, 2014

Jasik et.al Plos One 8, e61403, 2013

Wan et al: Plant Cell 24, 551, 2012

 

Stručný životopis

V rokoch 1978-83 som študoval odbor Všeobecná biológia, zameranie Cytológia na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, kde som tiež v roku 1990 obhájil kandidátsku a v 1997 habilitačnú dizertačnú prácu v odbore Fyziológia rastlín. V rokoch 1990 – 2002 som bol odborným asistentom a docentom na katedre Fyziológie rastlín Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave. Počas pôsobenia na UK som absolvoval dlhodobé študijné pobyty na Wye College, UK, INRA, Ploudaniel, Francúzsko a Bulb Research Cenre Lisse, Holansko. V rokoch 1999 – 2014 som pracoval v Nemecku, kde ako štipendista Av Humboldta a neskoršie ako starší vedecký pracovník som pôsobil na MPIZ v Kolíne na Rýnom (oddelenie prof. J. Schella neskoršie prof. G. Couplanda, skupina Dr. C. Koncza), potom na Univerzite v Bonne (skupina Prof. D. Volkmanna/F. Balušku) a na IPK v Gaterslebene (oddelenie prof. T. Altmanna). V rokoch 2014 až 2016 som bol vedeckým pracovníkom vo Vedeckom parku UK v Bratislave a od roku 2016 pôsobím v Centre Biológie rastlín a Biodiverzity, SAV v Bratislave. Vo svojej vedeckej činnosti som sa venoval rôznorodým aspektom rastlinnej bunkovej a molekulárnej biológie. Momentálne so svojou skupinou v rámci grantu VEGA študujeme regulačné mechanizmy IRT transportérov železa a v rámci IPVV grantov sa venujeme úlohe rastlinných synaptotagmínov v odpovediach rastlín na environmentálne stresy. Som spoluautorom okolo 40 vedeckých príspevkov, ktoré boli citované podľa Google scholar databázy viac ako 2100 krát.

Pozvánka ke stažení ZDE.

Publikováno: Úterý 20.03.2018 00:00

Akce dokumentů