E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPrezentace prací studentů 2. ročníku NMgr. studia

Prezentace prací studentů 2. ročníku NMgr. studia oboru Experimentální biologie rostlin
Čas 25.11.2016
od 09:00 do 14:15
Přiložený soubor: Prezentace_studentu_161125.pdf
Přidat událost do kalendáře Google
vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

Srdečně Vás zveme na 

Prezentace prací studentů 2. ročníku NMgr. studia

oboru Experimentální biologie rostlin. 

Prezentace se konají 25. 11. 2016 v zasedací místnosti KEBR, Viničná 5, Praha 2, 2. p. č.dv. 213 (na konci chodby).

 

čas student název práce školitel
9:00 9:20 Bc. D’Agostino V. Farmakologická studie lokalizace vybraných zástupců rostlinných forminů Doc. Cvrčková Fatima
9:20 9:40 Bc. et Bc. Dejová Lilly Rostlinné tomosyny a jejich funkce v sekreci Dr. Hála Michal
9:40 10:00 Bc. Dubenecká Kamila Analýza dynamiky CESA komplexů v rostlinách s narušeným cytoskeletem Dr. Schwarzerová Kateřina
10:00 10:20 Bc. Fišerová Kamila Vliv indukovaného umlčování podjednotek ARP2/3 komplexu na strukturu rostlinných buněk Dr. Fischer Lukáš
10:20 10:30 PŘESTÁVKA
10:30 10:50 Bc. Kobercová Eliška Indukovaná RNAi proti esenciálním genům metabolismu dusíku jako nástroj pro kontrolu GM rostlin Dr. Fischer Lukáš
10:50 11:10 Bc. Konečný Jan Cukerné hospodářství rostlin a arbuskulární mykorhizní symbióza Mgr. Jansa Jan
11:10 11:30 Bc. Kratochvíl Jan Fyziologické aspekty odolnosti čiroku vůči abiotickým stresům Dr. Konrádová Hana
11:30 11:50 Bc. Lefnar R. Mechanismus přenosu auxinu přes plazmatickou membránu prostřednictvím proteinů PIN Dr. Petrášek Jan
11:50 12:50 PŘESTÁVKA
12:50 13:10 Bc. Linhart Filip Regulace translace prostřednictvím eukaryotického iniciačního faktoru 3 v samčím gametofytu Hafidh Said
13:10 13:30 Bc. Namyslov Jiří Diferenciace exodermis v podmínkách nedostatku živin, vliv fytohormonů Dr. Tylová Edita
13:30 13:50 Bc. Sestřenková Jana Vliv hliníkové toxicity na dynamiku rostlinných kortikálních mikrotubulů Dr. Schwarzerová Kateřina
13:50 14:10 Bc. Šoch Jan Utilizace trehalózy v mykorhizách orchidejí: charakterizace trehalázy Dr. Ponert Jan

 

Prezentace jsou veřejné – hosté jsou vítáni

 

Program ke stažení ZDE.

Publikováno: Úterý 08.11.2016 00:00

Akce dokumentů