E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPrezentace prací studentů 1. ročníku NMgr. studia

Prezentace prací studentů 1. ročníku NMgr. studia oboru Experimentální biologie rostlin
Čas 24.05.2016
od 09:00 do 13:30
Přiložený soubor: prezentace stud NMgr.pdf
Přidat událost do kalendáře Google
vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

Srdečně Vás zveme na 

Prezentace prací studentů 1. ročníku NMgr. studia

oboru Experimentální biologie rostlin. 

Prezentace se konají 24. 5. 2016 v zasedací místnosti KEBR, Viničná 5, Praha 2, 2. p. č.dv. 213 (na konci chodby).

 

čas

student

Název práce

školitel

9:00

9:20

Bc. Cíza Marek

Kulturní rostliny výrazně odolné k biotických stresům: mechanismy přirozené odolnosti

Doc. Lipavská Helena

9:20

9:40

Bc. et Bc. Dejová Lilly

Rostlinné tomosyny a jejich funkce v sekreci

Dr. Hála Michal

9:40

10:00

Bc. Dubenecká  Kamila

Analýza dynamiky CESA komplexů v rostlinách s narušeným cytoskeletem

Dr. Kchwarzerová Kateřina

10:00

10:20

Bc. Fišerová Kamila

Vliv indukovaného umlčování podjednotek ARP2/3 komplexu na strukturu rostlinných buněk

Dr. Fischer Lukáš

10:20

10:30

 

PŘESTÁVKA

 

10:30

10:50

Bc. Kratochvíl Jan

Fyziologické aspekty odolnosti čiroku vůči abiotickým stresům

Dr. Konrádová Hana

10:50

11:10

Bc. Linhart Filip

Regulace translace prostřednictvím eukaryotického iniciačního faktoru 3 v samčím gametofytu

Hafidh Said

11:10

11:30

Bc. Sestřenková Jana

Vliv hliníkové toxicity na dynamiku rostlinných kortikálních mikrotubulů

Dr. Schwarzerová Kateřina

11:30

11:50

Bc. Namyslov Jiří

Diferenciace exodermis v podmínkách nedostatku živin a její koordinace s větvením kořene.

Dr. Tylová Edita

11:50

12:50

 

PŘESTÁVKA

 

12:50

13:10

Bc. Stupecká Lenka

Indukce tuberizace u bramboru: úloha mobilních signálů

Dr. Mašková Petra

13:10

13:30

Bc. Šoch Jan

Utilizace trehalózy v mykorhizách orchidejí: charakterizace trehalózy

Dr. Ponert Jan

Publikováno: Neděle 15.05.2016 00:00

Akce dokumentů