E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníObhajoby magisterských prací

Srdečně Vás zveme na obhajoby magisterských prací, které byly vypracovány na naší katedře. Obhajovat bude Bc. Daniel Palouš a Bc. Kristýna Štěpánová.
Čas 31.01.2023
od 09:00 do 11:00
Přidat událost do kalendáře Google
vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

Obhajoby prací

Datum: 31.01.2023 09:00
Katedra: Katedra experimentální biologie rostlin
Budova: Viničná 5, Praha 2
Místnost: Seminární místnost KEBR ("Prátovna"), Viničná 5, 2.p
Komise: Předseda: RNDr. Lukáš Fischer, Ph.D.
  Členové: prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D.
Mgr. Petr Kohout, Ph.D.
RNDr. Hana Konrádová, Ph.D.
Mgr. Zuzana Lhotáková, Ph.D.
RNDr. Kateřina Schwarzerová, Ph.D.
Studenti:
Bc. Daniel Palouš 09:00 Obhajoba: Zhodnocení fyziologického stavu buku lesního ve výsadbách na lokalitách napříč gradientem jeho stanovištní ekologické valence
    Vedoucí práce: prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D.
    Oponent(i): doc. Ing. Ivana Tomášková, Ph.D.
    Konzultant(i): Mgr. Zuzana Lhotáková, Ph.D.
Mgr. Eva Neuwirthová, Ph.D.
Bc. Pavel Bednář
Bc. Kristýna Štěpánová 09:55 Obhajoba: Využití anatomických, biochemických a fluorescenčních indikátorů stresu pro vyhodnocení reakce na sucho u lokálních ekotypů borovice lesní.
    Vedoucí práce: Mgr. Zuzana Lhotáková, Ph.D.
    Oponent(i): Ing. Jan Stejskal, Ph.D.
    Konzultant(i): prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D.
Mgr. Eva Neuwirthová, Ph.D.
Publikováno: Pondělí 23.01.2023 09:30

Akce dokumentů