E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníObhajoby bakalářských prací

Srdečně Vás zveme na obhajoby bakalářských prací vypracovaných na naší katedře. Obhajoby proběhnou dne 30. 5. v dopoledním a odpoledním bloku.
Čas 30.05.2023
od 09:00 do 16:30
Přidat událost do kalendáře Google
vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

Datum: 30.05.2023
Katedra: Katedra experimentální biologie rostlin
Budova: Viničná 5, Praha 2
Místnost: Seminární místnost KEBR, 2. patro, místnost č. 213 - Prátovna

dopolední blok:


Komise: Předseda: RNDr. Michal Hála, Ph.D.
Členové: prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D.
Mgr. Zuzana Lhotáková, Ph.D.
RNDr. Edita Tylová, Ph.D.
RNDr. Hana Konrádová, Ph.D.
Mgr. Martin Weiser, Ph.D.


Lucie Škopová 09:00

Obhajoba: Specifika minerální výživy rostlin na hadcových půdách

Vedoucí práce: RNDr. Edita Tylová, Ph.D.
Oponent(i): Mgr. Zuzana Lhotáková, Ph.D.
Konzultant(i): RNDr. Filip Kolář, Ph.D.
RNDr. Veronika Lipánová, Ph.D.
Mgr. Marek Šustr

Oliver Schnürer 09:45

Obhajoba: Význam kořenových exudátů pro pěstování plodin v klimatické změně

Vedoucí práce: prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D.
Oponent(i): RNDr. Edita Tylová, Ph.D.
Konzultant(i): Mgr. Zuzana Lhotáková, Ph.D.

Adam Homola 10:40

Obhajoba: Příjem těžkých kovů – role kořenového systému

Vedoucí práce: RNDr. Edita Tylová, Ph.D.
Oponent(i): RNDr. Petra Mašková, Ph.D.
Konzultant(i): Mgr. Ondřej Gargoš

Jan Binter 11:25

Obhajoba: Anatomické a fyziologické adaptace vysokohorských rostlin Ladaku

Vedoucí práce: doc. Mgr. Jiří Doležal, Ph.D.
Oponent(i): doc. RNDr. Petr Sklenář, Ph.D.
Konzultant(i): RNDr. Aleš Soukup, Ph.D.

 

odpolední blok:

Komise: Předseda: prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D.
Členové: doc. RNDr. Jiří Král, CSc.
RNDr. Lukáš Fischer, Ph.D.
RNDr. Hana Konrádová, Ph.D.
RNDr. Edita Tylová, Ph.D.

 

Jakub Doložílek 13:00

Obhajoba: Fyziologické základy tradeoff mezi růstem a obranou proti abiotickému stresu: role uhlíkové bilance

Vedoucí práce: RNDr. Hana Konrádová, Ph.D.
Oponent(i): RNDr. Jan Petrášek, Ph.D.
Konzultant(i): doc. RNDr. Helena Lipavská, Ph.D.

Lukáš Ležal 13:45

Obhajoba: Vliv umělého nočního osvětlení na ekofyziologické funkce rostlin

Vedoucí práce: RNDr. Hana Konrádová, Ph.D.
Oponent(i): Mgr. Zuzana Lhotáková, Ph.D.

Jakub Trojan 14:40

Obhajoba: Vliv chromatinu na opravu dvouvláknových zlomů DNA po štěpení CRISPR/Cas a dalších programovatelných nukleáz u rostlin


Vedoucí práce: Mgr. Adéla Přibylová, Ph.D.
Oponent(i): Mgr. Klára Procházková, Ph.D.
Konzultant(i): RNDr. Lukáš Fischer, Ph.D.


Vít Šturma 15:25

Obhajoba: Hormonální odezvy na chladový stres


Vedoucí práce: doc. RNDr. Radomíra Vaňková, CSc.
Oponent(i): RNDr. Edita Tylová, Ph.D.

Publikováno: Úterý 16.05.2023 13:00

Akce dokumentů