E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNová publikace od kolegy Martina Vohníka v Scientific Reports

Mořské trávy jsou jedinými cévnatými rostlinami uzpůsobenými k trvalému životu pod hladinou moře a představují sice druhově chudou, zato však široce rozšířenou a ekologicky velmi významnou skupinu rostlin. Náš tým dlouhodobě zkoumá dominantní a zároveň endemickou středomořskou trávu posidonii Neptunovu (Posidonia oceanica), zejména houbové symbionty jejích kořenů - mimo jiné jsme dosud zjistili, že P. oceanica tvoří specifickou asociaci s dosud nepopsanou pleosporální houbou, která morfologicky připomíná mykorhizní symbiózy.

Mořské trávy jsou jedinými cévnatými rostlinami uzpůsobenými k trvalému životu pod hladinou moře a představují sice druhově chudou, zato však široce rozšířenou a ekologicky velmi významnou skupinu rostlin. Náš tým dlouhodobě zkoumá dominantní a zároveň endemickou středomořskou trávu posidonii Neptunovu (Posidonia oceanica), zejména houbové symbionty jejích kořenů -  mimo jiné jsme dosud zjistili, že P. oceanica tvoří specifickou asociaci s dosud nepopsanou pleosporální houbou, která morfologicky připomíná mykorhizní symbiózy. Ty jsou běžně přítomné v kořenech většiny suchozemských rostlin, zdá se ale, že u mořských trav s výjimkou P. oceanica chybějí. 

Hlavním výsledkem předkládaného článku je zjištění, že tato houbová symbióza se objevuje až v pozdějších fázích ontogeneze P. oceanica, kdežto u mladých semenáčků chybí - ty pak na rozdíl od dospělých jedinců tvoří bohaté kořenové vlášení, přičemž vlásky mají spirálně uspořádané buněčné stěny a jsou zakončeny přísavkovitými či prstovitými výběžky. Podobný přechod od kořenových vlásků k symbióze s houbami je dobře známý ze suchozemského prostředí, kde např. semenáčky řady temperátních dřevin tvoří bohaté kořenové vlášení, které však vymizí po kontaktu s ektomykorhizními houbami a jeho funkce přebírá následně ustavená ektomykorhizní symbióza.

Naše výsledky poprvé ukazují, že podobný proces probíhá i v mořském prostředí a naznačují, že námi objevená houbová asociace v kořenech P. oceanica může mít se suchozemskými mykorhizami leccos společného. Význam a fungování této zajímavé mořské symbiózy je předmětem našeho dalšího intenzivního výzkumu.

Článek je dostupný z fakultních počítačů ZDE.

Publikováno: Úterý 09.10.2018 15:45

Akce dokumentů