E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníKřest nové knihy Hodnocení stavu smrkových porostů

Dne 26. 3. 2018 proběhne křest nové knihy Hodnocení stavu smrkových porostů. Kniha kolektivu autorů, jejíž hlavní editorkou je Jana Albrechtová je vydané v edici Geogrpahica.
Čas 26.03.2018
od 16:00 do 18:00
Přiložený soubor: Albrechtova 2017-Kniha Krusne Hory_obsah.pdf
Přidat událost do kalendáře Google
vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

Vážení a milí,


jménem kolektivu autorů si vás dovoluji pozvat 26. 3. 2018 od 16:00 na křest naší knihy o dlouhodobém výzkumu v Krušných horách, který se bude konat na Katedře experimentální biologie rostlin (KEBR) Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v seminární místnosti KFR, Viničná 5, 2. patro na konci chodby (přístupné po postranním schodišti).


Kniha je výrazně mnohaoborová - popisuje metody anatomické, fyziologické a ekologické i metody dálkového průzkumu Země pro monitorování fyziologického stavu vegetace. Propojuje úrovně pozorování od buňky k satelitu. Kniha představuje teoretické a metodické základy hodnocení fyziologického stavu dřevin a výsledky dlouhodobého výzkumu v rámci řady grantových projektů českých i mezinárodních ve spolupráci s kolegyněmi a kolegy z NASA Goddard Space Flight Center, University of Maryland, USA, University of New Hampshire, Durham, USA, České geologické služby a CzechGlobe (Ústav pro výzkum globální změny AV ČR). Na PřF UK kromě KEBR participovali kolegyně z Katedry aplikované geoinformatiky a kartografie – jedná se o dlouhodobou výzkumnou spolupráci podpořenou řadou grantů mezi biology a ekology rostlin a geografy. Dále se na knize spoluautorsky podíleli kolegové z VÚLHM Zbraslav-Strnady a AOPK Karlovy Vary.

Albrechtová J, Kupková L, Campbell P.K.E. (eds.): Hodnocení stavu smrkových porostů. - Případové studie sledování vývoje fyziologického stavu smrkových porostů v Krušných horách v letech 1998 - 2013. Geographica - Česká geografická společnost, 2017, ss. 401, ISBN: ISBN 978-80-905642-9-9

Odkaz ZDE.

Těšíme se s vámi na viděnou.
Jana Albrechtová
Hlavní editor knihy
za kolektiv autorů

 

 

Více informací o této události...

Publikováno: Čtvrtek 22.03.2018 14:10

Akce dokumentů