E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníHouby stále rostou!

Přečtěte si souhrn z nejnovějších publikací z naší katedry na téma: Význam půdních hub ve vývoji ekosystémů.

Pochopení vývoje ekosystémů (sukcese) patří k jednomu z ústředních cílů ekologického výzkumu. Většina současných prací se zaměřuje především na vývoj rostlinných společenstev, neboť rostliny představují základní kámen většiny terestrických ekosystémů. Za hlavní motor změn v procesu vývoje ekosystémů je považován vliv rostlin na abiotické podmínky prostředí, jako např. světelný režim či dostupnost živin. Většina rostlin je však v získávání živin závislá na půdních houbách (tzv. mykorhizních houbách). Pochopení sukcese společenstev půdních hub tak může významně přispět k porozumění vývoje celých ekosystémů.

Výzkumu zaměřenému na pochopení vývoje společenstev půdních hub v průběhu primární sukcese (de novo vzniklá stanoviště) se věnuje i několik recentních publikací, na kterých se významně podíleli i členové naší katedry (Petr Kohout a Tereza Knoblochová). Výzkum byl prováděn na hnědouhelné výsypce u Sokolova, která poskytuje jedinečnou mozaiku sukcesních stanovišť, starých od 12ti do 60ti let. Jedním z překvapivých zjištění byla vysoká diverzita mykorhizních hub již v iniciálních stádiích sukcese. Tato diverzita se v průběhu sukcese již nijak nezvyšovala (Krüger et al., 2017). Zatímco vývoj komunit mykorhizních hub byl úzce spjat s vývojem vegetace, komunity volně žijících saprotrofních hub se vyvíjely spíše náhodně či pod vlivem změn půdních faktorů (Kolaříková et al., 2017). Zajímavý vhled do pochopení významu půdních hub ve vývoji rostlinných společenstev poskytují další dvě studie. Závěry jedné z prací ukazují na význam mykorhizních hub, co by hnacího mechanismu ve vývoji vegetace od ranně sukcesních travinných společenstev k více zapojeným porostům s dominancí vrby (Knoblochová et al., in press). Druhá práce pak dokumentuje rychlejší vývoj houbových společenstev oproti rostlinným v průběhu primární sukcese (Harantová et al., in press).

Výše zmíněné práce poukazují na významnou roli biotických interakcí rostlin a půdních hub v procesu vývoje ekosystémů. Je tedy zřejmé, že pro hlubší pochopení sukcese je nutné zahrnout do současných modelů a myšlenkových konstruktů také význam mykorhizních hub a vývoj jejich společenstev.

Citace:

Harantová L, Mudrák O, Kohout P, Elhottová D, Frouz J, Baldrian P. Development of microbial community along primary succession in areas degraded by mining activities. L Degrad Dev in press, doi: 10.1002/ldr.2817. IF = 9.787

Knoblochová T, Kohout P, Püschel D, Doubková P, Frouz J, Cajthaml T, et al. Asymmetric response of root-associated fungal communities of an arbuscular mycorrhizal grass and an ectomycorrhizal tree to their coexistence in primary succession. Mycorrhiza in press, doi: 10.1007/s00572-017-0792-x. IF = 3.047

Kolaříková Z*, Kohout P*, Krüger C, Janoušková M, Mrnka L, Rydlová J. (2017). Root-associated fungal communities along a primary succession on a mine spoil: Distinct ecological guilds assemble differently. Soil Biol Biochem 113: 143–152. IF = 4.857

Krüger C*, Kohout P*, Janoušková M, Püschel D, Frouz J, Rydlová J. (2017). Plant communities rather than soil properties structure arbuscular mycorrhizal fungal communities along primary succession on a mine spoil. Front Microbiol 8: 1–16. IF = 4.076


 

Publikováno: Úterý 03.10.2017 20:05

Akce dokumentů