E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášení3. ročník studentské exkurze do výzkumných center zaměřených na biologii rostlin

 

Dne 13. a 14. 6. se pod vedením paní prof. Albrechtové uskutečnil již třetí ročník exkurze do jednoho z výzkumných center zaměřených na biologii rostlin, tentokrát do Olomouce. Měli jsme příležitost setkat se s mnoha skvělými vědci, kteří nám velmi ochotně představili své projekty a podrobně nás seznámili se špičkovým přístrojovým vybavením, které se v Centru regionu Haná nachází. 

Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum je výsledkem spolupráce mezi Univerzitou Palackého v Olomouci a olomouckými pracovišti Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. (oddělení zelenin a speciálních plodin) a Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v.v.i. (laboratoře molekulární cytogenetiky, cytometrie a cytoskeletu).

První den jsme navštívili pracoviště prof. Jaroslava Doležela Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin, kde jsme se dozvěděli něco o genotypování banánovníků, což nám představila Mgr. Pavla Christelová, Ph.D a s průtokovou cytometrií nás seznámil Mgr. Jan Vrána, Ph.D. Dále jsme mohli vidět rekonstrukci knihoven DNA v akci díky RNDr. Janu Šafářovi, Ph.D, optické mapování za přispění Mgr. Veroniky Burešové, Ph.D a dech beroucí molekulární cytogenetiku s výkladem od Mgr. Heleny Toegelové, Ph.D.

Druhý den jsme měli příležitost nahlédnout do Laboratoře rostlinných regulátorů prof. Miroslava Strnada, kde se nám věnoval pan doktor Karel Doležal, který nás zavedl spolu s Mgr. Ondřejem Novákem Ph.D. do srdce celé laboratoře, kde jsme se seznámili s nejcitlivějšími kapalinovými chromatografy do nejmenších detailů, dále jsme s panem Mgr. Humplíkem navštívili fenotypovací jednotku na oddělení biofyziky a v neposlední řadě jsme si poslechli „Polní kázání“ od paní doktorky Doležalové.

Tímto bych za všechny zúčastněné studenty ráda poděkovala všem organizátorům exkurze za příležitost vstřebat unikátní dojmy jiným způsobem, než v přednáškové místnosti, za vřelé přivítání a nesmírně přátelské prostředí.

Publikováno: Pondělí 19.06.2017 18:35

Akce dokumentů