E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSoustředění pro olympioniky i ostatní

Přírodovědné deskohraní

Květen je již v plném proudu a červen se nezadržitelně blíží a s ním i konec školního roku. Ještě před tím ale budete mít možnost zúčastnit se přírodovědně deskoherního víkendu, který se uskuteční v termínu 2. – 4. 6. 2023 v Praze v prostorách Gymnázia nad Alejí.

 

Máte rádi přírodní vědy? Chcete poznat nové lidi a baví Vás deskovky? Pokud jste si odpověděli kladně, tohle je určitě něco pro vás! Jedná se o akci Výletů za Vědou s přátelskou atmosférou, na které můžete poznat spoustu lidí se zájmem o podobné oblasti vědy, zahrát si s nimi nejrůznější deskovky a mimo to samozřejmě poslouchat zajímavé přednášky a dozvědět se spoustu nového! Pokud vás to zaujalo, podívejte se na stránky Výletů za Vědou. Budeme moc rádi, pokud se k nám v červnu připojíte.

https://vyletyzavedou.cz/event/prirodovedne-deskoherni-vikend/

Tým Výletů za Vědou

Arachne

Spolek, který pod záštitou Biologické sekce Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy pořádá nejrůznější biologická soustředění pro středoškoláky. Studenti se zde seznamují nejen s různými disciplínami biologie ve formě přednášek, praktických cvičení a exkurzí, ale také se aktivně zapojují do vlastních výzkumných projektů. Současně se během soustředění všichni mohou zúčastnit i mimoodborného programu, který podporuje tvořivost, fantazii, sportovní vyžití i týmového ducha.

https://arach.cz/

Fluorescenční noc 

Fluorescenční noc je víkendové soustředění, zajišťované sdružením Arachne, pro mladé lidi se zájmem o biologii a přírodní vědy. Její náplní jsou přednášky, exkurse do terénu, biologické diskuse a – jak název napovídá – možnost vyzkoušet si práci s fluorescenčním mikroskopem od přípravy preparátů až po skládání výsledných fotografií.

https://fluorescencninoc.arach.cz/basic

Biozvěst

Z dalekých výzkumných ploch v nitrech pralesů, luhů, luk, polárních pustin a velehor, z nejtemnějších zákoutí laboratoří a z nekonečných prostor bioinformatických databází za námi přicházejí Biozvěsti šířit biologické poznání.

 

Slyšte jejich učení a připojte se ke Korespondenčnímu semináři Biozvěst

 

Korespondenční seminář je určen všem řešitelům, kteří nenastoupili do vysokoškolského studia. Probíhá formou čtyř serií úloh, které Vám v průběhu roku zašleme, a Vy budete mít vždy dva měsíce na odeslání řešení. Poté Vám zašleme autorské řešení spolu s Vašimi výsledky.

http://biozvest.arach.cz/

Jarní/Podzimní Běstvinka

Jedná se čtyřdenní soustředění pro všechny žáky druhého stupně ZŠ (nebo stejné ročníky víceletých gymnázií), kterým je velmi blízká biologie. Soustředění probíhá na jaře a na podzim. Snahou organizátorů je dělat každé soustředění v jiné chráněné oblasti nebo národním parku po celém území ČR.

 

Počet účastníků se pohybuje mezi 20 až 30. Záleží na tom, jakou kapacitu má ubytování, které v daném místě seženeme.

 

Poplatek za soustředění je 600 Kč a zahrnuje ubytování a stravování. Účastníci si tak budou muset kromě zmíněných 600 Kč zaplatit dopravu na a ze soustředění.

 

Organizátoři zajišťují doprovod účastníkům na cestě z/do Prahy a z/do Brna. Zákonní zástupci tak mohou účastníky dovézt buď přímo na místo konání a nebo do Prahy/Brna.

 

Přihlašovací formulář je vždy jen předregistrační, podrobné informace zašleme těm, které vybereme na základě přederegistračního formuláře. Výběr probíhá tak, aby se soustředění vždy zúčastnili jak chlapci, tak dívky, úspěšní řešitelé BiO i ti, kterým v daném roce BiO nesedla nebo se ji neúčastnili, dále nováčci ale i ti, kteří s námi již byli, a zároveň aby byl co nejrovnoměrněji zastoupený věk účastníků. Posledním a nejdůležitějším aspektem při výběru je zodpovězení otázky “Proč bys s námi rád/a jel/a na Jarní/Podzimní Běstvinku.”

 

V programu jsou vždy biologické přednášky, malé projekty, celodenní výlet v okolí ubytování.

 

V minulosti jsme navštívili tato místa:

jaro 2023 - CHKO Moravský kras

podzim 2022 - Poohří 

jaro 2022 - CHKO Třeboňsko

podzim 2021 - NP Podyjí

jaro 2020 - CHKO Křivoklátsko

Organizátoři

 

Mgr. Tereza Matějková, Ph. D.

Mgr. Jakub Hradečný

Ing. Radek Vítek

Mgr. Marek Kasner

a další

 

Pro více informací napište na jarni.podzimni.bestvinka@gmail.com

 

Soustředění může probíhat díky štědré podpoře Katedry Učitelství a didaktiky biologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a také díky Studentskému senátu PřF UK.


                                                         
             

 

Akce dokumentů