E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSoustředění pro olympioniky

 

       

S Biologickou olympiádou jsou úzce spjata tři odborná soustře

dění. První z nich následuje po Ústředním kole a slouží k výběru reprezentantů pro Mezinárodní biologickou olympiádu/International Biology Olympiad (IBO). Druhá dvě soustředění jsou určena pro nejúspěšnější účastníky krajských kol BiO všech kategorií a probíhají v létě v táborové základně VŠCHT Běstvina. 

Přípravné výběrové soustředění před Mezinárodní biologickou olympiádou AKA “Nalejvárna”

Soustředění se zúčastní řešitelé ústředního kola BiO, kteří obsadili 1. – 12. místo a zároveň splňují věkovou hranici stanovenou pro účast v Mezinárodní biologické olympiádě (IBO), tj. před ani v průběhu soutěže IBO soutěžící neoslaví 20. narozeniny. 

Termín soustředění: 15. - 19. 5. 2023

Soustředění připravuje Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova.

Letní odborné soustředění kategorií A a B  “Běstvina” 

Termín soustředění: 1. - 15. 7. 2023

http://bestvina.cz/

Kategorie A je určena pro studenty 3. a 4. ročníků středních škol, zatímco kategorie B je pro studenty 1. a 2. ročníků středních škol.

Registrace pro kategorii A i B:

V kategorii A je přijímáno 12 zájemců, kteří jsou vybrání ze soutěžících účastnících se ústřední kola.

V kategorii B je přijímáno 28 zájemců, vždy po dvou z každého kraje. Přednostní právo mají soutěžící, kteří v kraji obsadili vyšší místa.

 

Informace o přijetí na LOS Běstvina bude zaslána na emaily zapsané v registračním formuláři nejpozději 31. května 2023.

Odkaz na registraci: https://forms.gle/nQTiuEjLaG9gBeY2A

Registrace na Běstvinu bude uzavřena ve středu 24.5.

 

Letní odborné soustředění kategorií C a D “Běstvinka”

Termín soustředění: 15. - 29. 7. 2023

https://bestvinka.vscht.cz/

Kategorie C je určena pro studenty 8. a 9. ročníků základních škol, zatímco kategorie D je pro studenty 6. a 7. ročníků základních škol.

Registrace pro kategorii C i D:

V kategoriích C i D je vybráno po 40 účastnících (do maximálního počtu 80 účastníků). V případě nižšího zájmu z jedné kategorie, jsou účastníci doplňováni náhradníky z druhé kategorie tak, aby celkově bylo na soustředění umožněno jet 80 účastníkům se zájmem o biologii. Přednostní právo na účast mají soutěžící, kteří obsadili v krajských kolech vyšší místa.

 

Informace o přijetí na LOS Běstvinka bude zaslána na emaily zapsané v registračním formuláři nejpozdějí 4. června 2023.

Odkaz na registraci: https://forms.gle/s6yMghoQfcRQ8B5H6

Registrace na Běstvinku bude uzavřena ve středu 31.5.

Akce dokumentů