E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPracovní skupina kategorií A a B

Do pracovní skupiny pro kategorie A a B sháníme aktivní vysokoškolské studenty, kteří by se chtěli podílet na přípravě soutěžních úloh a tím přímo ovlivňovat kvalitu Biologické olympiády. Napiš předsedovi pracovní skupiny Petrovi Šímovi (sima@gybot.cz) a přidej se k nám!

 

Jméno

Příjmení

 

Pracoviště

Bc.

Kateřina        

Bezányiová

 

PřF UK

Mgr.

Ivana

Čurnová

 

FZT JU, MBÚ AV ČR

Mgr.

Albert

Damaška

 

PřF UK

Mgr.

Eliška

Havlíčková

 

PřF UK

Bc.

Jakub

Hradečný

 

Přf UK

Bc.

Benedikt

Janda

 

Přf UK

Mgr.

Zuzana

Konvičková

 

Přf UK

Mgr.

Lenka

Krupičková

 

mateřská dovolená

Mgr.

Tereza

Matějková     

Ph.D.      

PřF UK

Mgr.

Michael

Mikát

Ph.D.

York university, Toronto

MUDr.

Klára

Pekařová

 

FNOL

 

Ondřej

Pelánek

 

UCL

Bc.

Michal

Ptáček

 

MFF UK

Mgr. et Bc.

Marie

Reslová

 

ZŠ a MŠ Dolní Hbity

MUDr. Mgr.     

Tereza

Schimerová

 

IKEM

Mgr.

Marie

Smyčková

 

FLD ČZU

Mgr.

Petr

Šíma

 

Gymnázium Botičská, Praha

Mgr.

Martin

Trávníček

 

ÚMG AV ČR

Mgr.

Alena

Uvizl

Ph.D.

Diana Biotechnologies

 

Veronika

Valouchová

 

LF MU

Ing.

Radek

Vítek

 

FAPPZ ČZU

Mgr.

Ondřej

Zemek

Ph.D.

3. LF UK / Fosfinos s. r. o.

prof. RNDr. 

Jan

Černý

Ph.D.

PřF UK

Mgr.

Hana

Petržílková

 

UMG AV ČR

Mgr.

Stanislav

Vosolsobě

Ph.D.

PřF UK

Akce dokumentů