E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníKrajští garanti

JIHOČESKÝ    

Bc. Jiří Anděl

oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu

Odbor školství mládeže a tělovýchovy

Krajský úřad Jihočeského kraje

U Zimního stadionu 1952/2 

Pracoviště: B. Němcové 49/3 

370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

tel.: + 420 386 720 933

e-mail: andel@kraj-jihocesky.cz

www.kraj-jihocesky.cz

 

JIHOMORAVSKÝ    

Mgr. Lucien Rozprým

oddělení prevence a volnočasových aktivit

Odbor školství Krajský úřad Jihomoravského kraje

Žerotínovo nám. 3/5, pracoviště Cejl 73 

601 82 BRNO

tel.: +420 541 658 306

e-mail: rozprym.lucien@kr-jihomoravsky.cz

www.kr-jihomoravsky.cz

 

 

KARLOVARSKÝ    

Bc. Lenka Butašová

oddělení mládeže a sportu

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Krajský úřad Karlovarského kraje

Závodní 353/88 

360 06 KARLOVY VARY

tel.: +420 354 222 476

mobil: +420 601 214 150

e-mail: lenka.butasova@kr-karlovarsky.cz

www.kr-karlovarsky.cz

 

KRÁLOVÉHRADECKÝ    

Mgr. Iva Polednová

oddělení sportu a volnočasových aktivit

Odbor školství Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Pivovarské nám. 1245/2 

500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

tel.: +420 495 817 771

e-mail: ipolednova@kr-kralovehradecky.cz

www.kr-kralovehradecky.cz

 

Mgr. Dana Beráková

referent soutěží a přehlídek

Školské zařízení pro DVPP KHK

Štefánikova 566

500 11 HRADEC KRÁLOVÉ

tel.: 725 059 837

e-mail: berakova@cvkhk.cz

https://soutezekhk.cz

 

LIBERECKÝ    

Ing. Eva Hodboďová

oddělení mládeže, sportu a zaměstnanosti

Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

Krajský úřad Libereckého kraje

U Jezu 642/2a 

461 80 LIBEREC

tel.: +420 485 226 635

e-mail: eva.hodbodova@kraj-lbc.cz

www.kraj-lbc.cz

 

MORAVSKOSLEZSKÝ    

Mgr. František Pokluda

oddělení mládeže a sportu

Odbor školství, mládeže a sportu

Krajský úřad Moravskoslezského kraje 

28. října 117 

702 18 OSTRAVA 2

tel.: +420 595 622 420

e-mail: frantisek.pokluda@msk.cz

www.msk.cz

 

OLOMOUCKÝ    

Mgr. Libor Kubes

Odbor školství a mládeže

Oddělení krajského vzdělávání

Krajský úřad Olomouckého kraje

Jeremenkova 1191/40a 

779 11 OLOMOUC

tel.: +420 585 508 661

e-mail: l.kubes@olkraj.cz

www.olkraj.cz

 

 

PARDUBICKÝ    

Mgr. Lenka Havelková

oddělení organizační a vzdělávání

Odbor školství, kultury a tělovýchovy

Krajský úřad Pardubického kraje 

Komenského 125 

532 11 PARDUBICE

tel.: +420 466 026 215

e-mail: lenka.havelkova@pardubickykraj.cz

www.pardubickykraj.cz

 

Mgr. Ivona Syrová

Organizační pracovník CCV Pardubice

tel.: +420 466 536 530

mobil: +420 601 332 974

e-mail: syrova@ccvpardubice.cz

 

PLZEŇSKÝ    

Mgr. Ludmila Novotná

oddělení mládeže a sportu

Odbor školství, mládeže a sportu

Krajský úřad Plzeňského kraje

Škroupova 18 

306 18 PLZEŇ

tel.: +420 377 195 373

e-mail: ludmila.novotna@plzensky-kraj.cz

www.plzensky-kraj.cz

 

PRAHA    

Mgr. Michaela Perková

oddělení volného času

Odbor sportu a volného času Magistrát hl. m. Prahy

Jungmannova 35/29 

110 00 PRAHA 1

tel.: +420 236 005 955

fax: +420 236 007 147

e-mail: michaela.perkova@praha.eu

www.praha.eu

 

STŘEDOČESKÝ    

Bc. Petr Hoskovec

oddělení mládeže a sportu

Odbor školství, mládeže a sportu 

Krajský úřad Středočeského kraje

Zborovská 11 

150 21 PRAHA 5

tel.: +420 257 280 263

e-mail: hoskovecp@kr-s.cz

www.kr-stredocesky.cz

 

ÚSTECKÝ    

Bc. Pavel Kucler

oddělení mládeže, tělovýchovy a volného času

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Krajský úřad Ústeckého kraje

Velká Hradební 3118/48 

400 02 ÚSTÍ NAD LABEM

tel.: +420 475 657 969

e-mail: kucler.p@kr-ustecky.cz

www.kr-ustecky.cz

 

VYSOČINA     

Ing. Karolína Smetanová

oddělení mládeže a sportu

Odbor školství, mládeže a sportu

Krajský úřad kraje Vysočina

Věžní 28 

587 33 JIHLAVA

tel.: +420 564 602 942

e-mail: smetanova.k@kr-vysocina.cz

www.kr-vysocina.cz

 

ZLÍNSKÝ    

Mgr. Radim Sukop

Oddělení mládeže, sportu a rozvoje lidských zdrojů

Odbor školství, mládeže a sportu

Krajský úřad Zlínského kraje 

třída Tomáše Bati 21 

761 90 ZLÍN

tel.: +420 577 043 744

e-mail: radim.sukop@kr-zlinsky.cz

www.kr-zlinsky.cz

 

Akce dokumentů