E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášení



Mimořádné semináře

V. mimořádný seminář (29. dubna 2014)

téma: „Proč hrají lidé podle pravidel ?“

Diskutovali:

 • prof. Vladimíra Dvořáková (Fakulta mezinárodních vztahů VŠE)
 • doc. Jaroslav Koťa (Filozofická fakulta UK)
 • doc. Jan Wintr (Právnická fakulta UK)
 • ing. Petr Houdek (Přírodovědecká fakulta UK)

IV. mimořádný seminář (3. prosince 2014)

téma: „Proč jsou lidé různí“

Diskutovali:

 • doc. Vladimír Sládek (Přírodovědecká fakulta UK)
 • doc. Viktor Černý (Archeologický ústav AVČR, Přírodovědecká fakulta UK)
 • prof. Ivo Budil (Filozofická fakulta ZČÚ)
 • dr. Jan Bičovský (Filozofická fakulta UK)

III. mimořádný seminář (28. dubna 2014)

téma: „Proč se lidé nemají rádi ?“

Diskutovali:

 • prof. MUDr. Hana Papežová, CSc. (1. lékařská fakulta UK)
 • doc. MUDr. Marie Černá, CSc. (3. lékařská fakulta UK)
 • prof. PhDr. Jan Sokol, Ph.D., CSc. (Fakulta humanitních studií UK)
 • prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. (Pedagogická fakulta UK)
 • prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr. (Přírodovědecká fakulta UK)
 • Mgr. Jan Sládek (Filozofická fakulta UK)

II. mimořádný seminář (4. prosince 2013)

téma: „Co jsou muž a žena ?“

Diskutovali:

 • prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D. (1. lékařská fakulta UK)
 • doc. Mgr. Vladimír Sládek, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta UK)
 • Mgr. Marek Vácha, Ph.D. (3. lékařská fakulta UK)
 • Mgr. Halina Šimková (Kriminalistický ústav)
 • Mgr. Miroslav Jašurek (Fakulta sociálních věd UK)

I. mimořádný seminář (15. května 2013)

téma: „Kdy vzniká člověk ?““

Diskutovali:

 • prof. PhDr. Jan Sokol, Ph.D., CSc. (Fakulta humanitních studií UK)
 • prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr. (Přírodovědecká fakulta UK)
 • doc. MUDr. Petr Hach, CSc. (1. lékařská fakulta UK)
 • doc. Mgr. Vladimír Sládek, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta UK)
 • Mgr. Marek Vácha, Ph.D. (3. lékařská fakulta UK)
 • Mgr. Miroslav Makajev (Právnická fakulta UK)

Akce dokumentů