E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníArcheogenetika

Současná témata výzkumu

Mitchondriální haploskupiny afrického sahelu – srovnání v úrovni celých genomů

Geografická distribuce a molekulární stáří haploskupin Y chromozomu na Slovensku

Co-evoluční aspekty genetické diverzity: mléčná produkce a laktázová persistence

Variabilita mitochondriální DNA u populací střední Evropy

Populační struktura afrických populací hodnocená pomocí Alu inzercí

Populační struktura a migrace v africkém sahelu z pohledu variability kontrolního úseku mtDNA

Akce dokumentů