E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníArcheogenetická laboratoř

Archeogenetický tým, jehož laboratoř se nachází na Archeologickém ústavu AVČR, se primárně zaměřuje na populační dějiny Afriky a Arábie s tématy evoluce, migrace anatomicky moderních lidí a zajímá se také o následný vliv subsistenčních strategií na genetickou strukturu a zdraví jednotlivých lidských populací. Holocenní klimatické změny a optima totiž vedle obousměrné migrace umožnily také expanzi nových životních strategií. Jednou z nejvýznamnějších - neolitická tranzice (přechod na zemědělský a sedavý životní styl), způsobila fixaci nově vznikajících alel, které lze detekovat genetickými metodami zaměřenými na nerekombinantní části lidského genomu, např. mitochondriální DNA či NRY, ale i na specifické jaderné markery.

Výzkum těchto genetických otisků (např. změny enzymatických aktivit jakožto důsledek adaptace na zemědělství v různých světových regionech) překlenuje hranice mezi tradičními kategoriemi vědecké práce v humanitních a přírodovědných oborech. Přesah od základního výzkumu genetické variability člověka podmíněného kulturními a historickými faktory nadále ústí do perspektivních výzkumných směrů, jakými je evoluční medicína nebo farmakogenetika a nabízí tak studentům profilování ve více oborech.

Členové laboratoře

Vedoucí laboratoře:
prof. Mgr. Viktor Černý, Dr.

Studenti doktorského studia:
Mame Yoro Diallo, M.Sc. 
Mgr. Eliška Podgorná

Pregraduální studenti:
Bc. Kristýna Adámková
Bc. Tereza Holoubková
Bc. Lívia Jurišová

Odborná spolupráce

Mgr. Martina Čížková, Ph.D. 
Mgr. Jana Nováčková, Ph.D. 
Mgr. Edita Priehodová, Ph.D.
Mgr. Iva Kulichová, Ph.D.
Archeologický ústav AV ČR, Praha 

Vybrané publikace

Diallo, M., Čížková, M., Kulichová, I., Podgorná, E., Priehodová, E., Nováčková, J., Fernandes, V., Pereira, L., & Černý V. (2022). Circum-Saharan Prehistory through the Lens of mtDNA Diversity. Genes, 13(3), 533.

Fortes-Lima, C., Tříska, P., Čížková, M., Podgorná, E., Diallo, M.Y.,  Schlebusch, C. M., & Černý, V. (2022). Demographic and Selection Histories of Populations Across the Sahel/Savannah Belt. Molecular Biology and Evolution, 39(10), msac209.

Kulichová, I., Mouterde, M., Mokhtar, M., Diallo, I., Tříska, P., Diallo, M., Hofmanová, Z., Poloni, E., & Černý V. (2022). Demographic history was a formative mechanism of the genetic structure for the taste receptor TAS2R16 in human populations inhabiting Africa's Sahel/Savannah Belt. American Journal of Biological Anthropology, 177, 540–555.

Rollason, V., Mouterde, M., Daali, Y., Cizkova, M., Priehodová, E., Kulichova, I., Posova, H.,Petanova, J., Mulugeta, A., Makonnen, E., Al-Habsi, A., Davidson, R., Al-Balushi, K. A., Al-Thihli, K., Cerna, M., Al-Yahyaee S., Cerny, V., Yimer, G., Poloni, E. S., & Desmeules, J. (2020). Safety of the Geneva Cocktail, a Cytochrome P450 and P-Glycoprotein Phenotyping Cocktail, in Healthy Volunteers from Three Different Geographic Origins. Drug Safety, 43, 1181–1189.

Kleisner, K., Pokorný, Š., Čížková, M., Froment, A., & Černý, V. (2019). Nomadic pastoralists and sedentary farmers of the Sahel/Savannah Belt of Africa in the light of geometric morphometrics based on facial portraits. American journal of physical anthropology169(4), 632-645.

Nováčková, J., Čížková, M., Mokhtar, M. G., Duda, P., Stenzl, V., Tříska, P., Hofmanová, Z., & Černý, V. (2020). Subsistence strategy was the main factor driving population differentiation in the bidirectional corridor of the African Sahel. American Journal of Physical Anthropology, 171(3), 496–508.

Černý, V., Kulichová, I., Poloni, E.S., Nunes, J.M., Pereira, L., Mayor,.A., & Sanchez-Mazas, A. (2018). Genetic history of the African Sahelian populations. HLA, 91(3), 153–166.

Kulichová, I., Fernandes, V., Deme, A., Nováčková, J., Stenzl, V., Novelletto, A., Pereira, L., & Černý, V. (2017). Internal diversification of non-Sub-Saharan haplogroups in Sahelian populations and the spread of pastoralism beyond the SaharaAmerican  Journal of Physical Anthropology, 164(2), 424–434.

Čížková, M., Munclinger, P., Diallo, M., Kulichová, I., Mokhtar, M., Deme, A., Pereira, L., & Černý, V. (2017). Genetic Structure of the Western and Eastern African Sahel/Savannah Belt and the Role of Nomadic Pastoralists as Inferred from the Variation of D-Loop Mitochondrial DNA Sequences. Human Biology, 89, 281–302.

Priehodová, E., Austerlitz, F., Čížková, M., Mokhtar, M.G., Poloni, E.S., & Černý, V. (2017). The historical spread of Arabian Pastoralists to the eastern African Sahel evidenced by the lactase persistence -13,915*G allele and mitochondrial DNA. American Journal of Human Biology,  29(3), e22950.

Čížková, M., Hofmanová, Z., Mokhtar, M.G., Janoušek, V., Diallo, I., Munclinger, P., & Černý, V. (2017). Alu insertion polymorphisms in the African Sahel and the origin of Fulani pastoralists. Annals of Human Biology,  44(6), 537–545.

Sahakyan, H., Hooshiar Kashani, B., Tamang, R., Kushniarevich, A., Francis, A., Costa, M.D., Pathak, A.K., Khachatryan, Z., Sharma, I., van Oven, M., Parik, J., Hovhannisyan, H., Metspalu, E., Pennarun, E., Karmin, M., Tamm, E., Tambets, K., Bahmanimehr, A., Reisberg, T., Reidla, M., Achilli, A., Olivieri, A., Gandini, F., Perego, U.A., Al-Zahery, N., Houshmand, M., Sanati, M.H., Soares, P., Rai, E., Šarac, J., Šarić, T., Sharma, V., Pereira, L., Fernandes, V., Černý, V., Farjadian, S., Singh, D.P., Azakli, H., Üstek, D., Ekomasova Trofimova, N., Kutuev, I., Litvinov, S., Bermisheva, M., Khusnutdinova, E.K., Rai, N., Singh, M., Singh, V.K., Reddy, A.G., Tolk, H.V., Cvjetan, S., Lauc, L.B., Rudan, P., Michalodimitrakis, E.N., Anagnou, N.P., Pappa, K.I., Golubenko, M.V., Orekhov, V., Borinskaya, S.A., Kaldma, K., Schauer, M.A., Simionescu, M., Gusar, V., Grechanina, E., Govindaraj, P., Voevoda, M., Damba, L., Sharma, S., Singh, L., Semino, O., Behar, D.M., Yepiskoposyan, L., Richards, M.B., Metspalu, M., Kivisild, T., Thangaraj, K., Endicott, P., Chaubey, G., Torroni, A., & Villems, R. (2017). Origin and spread of human mitochondrial DNA haplogroup U7. Scietific Reports, 7, 46044, doi: 10.1038/srep46044.

Cerezo, M., Gusmão, L., Černý, V., Uddin, N., Syndercombe-Court, D., Gómez-Carballa, A., Göbel, T., Schneider, P.M., & Salas, A. (2016). Comprehensive Analysis of Pan-African Mitochondrial DNA Variation Provides New Insights into Continental Variation and Demography. Journal of Genetics and Genomics, 43, 133–143.

Černý, V., Čížková, M., Poloni, E.S., Al-Meeri, A. & Mulligan, C.J. (2016). Comprehensive view of the population history of Arabia as inferred by mtDNA variation. American Journal of Physical Anthropology, 159(4), 607–16.

Triska, P., Soares, P., Patin, E., Fernandes, V., Černý, V., & Pereira, L. (2015). Extensive Admixture and Selective Pressure Across the Sahel Belt. Genome Biology and Evolution, 7(12), 3484–95. 

Podgorná, E., Diallo, I., Vangenot, C., Sanchez-Mazas, A., Sabbagh, A., Černý, V., & Poloni, E.S. (2015). Variation in NAT2 acetylation phenotypes is associated with differences in food‐producing subsistence modes and ecoregions in Africa. BMC Evolutionary Biology, 15:263, doi: 10.1186/s12862-015-0543-6.

Nováčková, J., Dreslerová, D., Černý, V., Poloni, E.S. (2015). The place of Slovakian paternal diversity in the clinal European landscape. Annals of Human Biology, 42(6), 511–522. 

Silva, M., Alshamali, F., Silva, P., Carrilho, C., Mandlate, F., Trovoada, M.-J., Černý, V., Pereira, L., & Soares, P. (2015). 60,000 years of interactions between Central and Eastern Africa documented by major African mitochondrial haplogroup L2. Scientific Reports , 5, http://www.nature.com/articles/srep12526.

Fernandes, V., Triska, P., Pereira, J.B., Alshamali, F., Rito, T., Machado, A., Fajkošová, Z., Cavadas, B., Černý, V., Soares, P., Richards, M.B., & Pereira, L. (2015). Genetic Stratigraphy of Key Demographic Events in Arabia. PLoS ONE, 10(3), e0118625. 

Priehodová, E., Abdelsawy, A., Heyer, E., & Černý, V. (2014). Lactase persistence variants in Arabia and in African Arabs. Human Biology, 86(1), 7–18.

Černý, V., & Pereira, L. (2014). Archaeogenetics of Africa and of the African hunter-gatherers. In. Cummings, V., Jordan, P., & Zvelebil, M. (Eds). The Oxford Handbook of the Archaeology and Anthropology of Hunter-gatherers. Oxford. Oxford University Press, pp. 1143–1162.

Rito, T., Richards, M.B., Fernandes, V., Alshamali, F., Černý, V., Pereira, L., & Soares, P. (2013). The First Modern Human Dispersals across Africa. PLoS ONE , 8 (11), e80031.

Podgorná, E., Soares, P., Pereira, L., & Černý, V. (2013). The Genetic Impact of the Lake Chad Basin Population in North Africa as Documented by Mitochondrial Diversity and Internal Variation of the L3e5 Haplogroup. Annals of Human Genetics, 77, 513–523. 

Kujanová, N., & Černý, V. (2013). Anthropology of El-Hayz: Morphological and Genetic Contributions to the Egyptian Western Desert Population History. In. Dospěl, M., & Suková, L. (Ed.): Bahriya Oasis. Recent Research into the Past of an Egyptian Oasis. Charles University in Prague, Faculty of Arts, pp. 131–148.

Rose, J.I., Černý, V., & Bayoumi, R. (2013). Tabula rasa or refugia? Using genetic data to assess the peopling of Arabia. Arabian archaeology and epigraphy, 24(1), 95–101.

Bučková, J., Černý, V., & Novelletto, A. (2013). Multiple and Differentiated Contributions to the Male Gene Pool of Pastoral and Farmer Populations of the African Sahel. American Journal of Physical Anthropology, 151(1), 10–21.

Akce dokumentů