E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníTerénní antropologie

banner_4.png


Témata výzkumu a výuky terénní antropologie a tafonomie jsou spojeny s analýzou kostry in situ a to ve vztahu mezi dekompozicí a jednáním minulých populací. Zejména se orientujeme na analýzy vztahu mezi pohřebním jednáním a faktory, které ovlivňují dekompozici lidských ostatků, prostorové uspořádání kostry či dekompozici na úrovni kostní tkáně. Oblast terénní antropologie je rozvíjena ve spolupráci s oddělením biologické antropologie, FF, ZČU v Plzni a to při vlastním terénním výzkumu kosterních pozůstatků zaniklého hřbitova ve Všerubech.

Webové stránky terénního výzkumu ve Všerubech

Spolupráce

Publikace

viz "Vybrané publikace" na úvodní stránce Laboratoře antropologie kostní tkáně

Akce dokumentů