E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMgr. Eliška Zazvonilová

Ph.D. student

Laboratoř 3D zobrazovacích a analytických metod
Katedra antropologie a genetiky člověka 
Viničná 7, 128 00 Praha 2

Školitel: prof. RNDr. Jaroslav Brůžek, CSc.

Email: eliskazazvonilova@gmail.com


Disertační práce:

Pohlavní a sociální rozdíly v dlouhověkosti v rané středověké populaci Velké Moravy

V posledním období se objevila celá řada metodologických příspěvků, které se pokoušejí odhadnout dlouhověkost v populacích minulosti a rovněž jsou publikovány metody, které dovolují odhadnout věk dožití dospělých jedinců i po dosažení 60 let věku. Dizertační práce si klade za cíl ohodnotit osteobiografické parametry v souborech koster obyvatel Velké Moravy a pokusit se o zjištění, zda délka života byla různá v závislosti na pohlaví a sociálním postavení jedince. K tomuto úkolu bude využito rovněž modelování křivek úmrtnosti jako hazardní funkce a srovnání s křivkami vymírání archaických populací.

Sexual and social differences in longevity in the early medieval population of Great Moravia

Recently a number of methodological contributions which attempt to estimate longevity in past populations have been published and also methods which allow estimating age at death of people older than 60 years. Dissertation aims to evaluate osteobiographic parameters of Great Moravia burial sites and try to find out if the life expectancy was different depending on sex or social status. For this purpose, modelling of mortality curves (e.g. hazard function) and comparison with curves of archaic populations will be used. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výzkumné projekty a granty:

Spoluřešitel:
TAČR TL03000646 Software pro vyhodnocování věku podle pánve v retrospektivní antropologii, archeologii a forenzních vědách (2020–2022)

 

Publikační činnost: 

Drtikolová Kaupová, S., Velemínský, P., Cvrček, J., Džupa, V., Kuželka, V., Laboš, M., Němečková, A., Tomková, K., Zazvonilová, E., & Kacki, S. (2020). Multiple occurrence of premature polyarticular osteoarthritis in an early medieval Bohemian cemetery (Prague, Czech Republic). International Journal of Paleopathology, 30, 35-46.

Zazvonilová, E., Velemínský, P., & Brůžek, J. (2020). The impact of using new and conventional methods for the age-at-death estimation in a Czech medieval population (Mikulčice, 9th-10th century): the relationship between age-at-death and linear enamel hypoplasia. Anthropologischer Anzeiger; Bericht Uber die Biologisch-anthropologische Literatur, 77(3), 259–268.

 

Akce dokumentů