E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Libraries | cuni.cz | CIS More

česky | english Log inAssociate professor Jana Velemínská

Deputy Head of the Department of Anthropology and Human Genetics

Head of the Laboratory of 3D Imaging and Analytical Methods
Department of Anthropology and Human Genetics
Viničná 7, 128 00 Prague 2, room 06 (ground floor)

Telephone: (+420) 221951612
Email: velemins@natur.cuni.cz

 


Research interests:

Biomedical Anthropology: Research of craniofacial malformations, especially cleft facial defects. Monitoring of facial growth and development in patients with cleft lip and/or palate with respect to type of defect and therapy, prediction of jaw development in patients with cleft  lip and palate, monitoring of intracranial relationships in patients and control groups of probands (cooperation with the Department of Plastic Surgery of 2nd and 3rd Faculty of Medicine and the Institute of Experimental Medicine CAS).

Retrospective anthropology: Research of skull shape development in chronological and geographical horizons, topics of macroevolutionary and microevolutionary changes, diachronic trends, biomechanics or assessment of pathological changes on fossil or historical skeletal material. Monitoring of directorial and fluctuational asymmetry, sexual dimorphism of skeleton in medieval populations (e.g. Slavs from the Mikulčice settlement), comparison with modern skeletal material collections (cooperation with the National Museum in Prague, Institute of Archaeology of CAS in Prague and Brno, Slovak National Museum in Bratislava) Laboratoire d 'Anthropologie CNRS UMR 5809, Université Bordeaux I).

Forensic Anthropology: Research of ontogenetic changes in face shape, sexual dimorphism, asymmetry of the face, topics related to individual identification based on photographic or 3D recordings. Mineralization of human teeth, secular trend, estimation of sex and age according to skeletal morphology.

 

Research projects and grants:

Principal investigator:
TAČR TL03000646 Software pro vyhodnocování věku podle pánve v retrospektivní antropologii, archeologii a forenzních vědách - Software for age evaluation according to the pelvis in retrospective anthropology, archeology and forensic sciences (2020–2022)
GAČR 304/01/P053 Craniometric Analysis and Prediction of Development of the Jaws in Cleft Patients with the Use of New Software and Grafic Databáze (2001–2003)
GAČR 206/04/1498 Variabilita svrchně paleolitické populace z Předmostí u Přerova: tafonomie, paleoantropologie, paleoauxologie (2004–2006)
GAUK 270/2004/B-BIO/PrF Využití nových metod digitální analýzy obrazu v osteologii (2004–2006)
Centralizovaný rozvojový projekt MŠMT C 37 3 Zřízení laboratoře 3D zobrazovacích a analytických metod (2008–2010)
Centralizovaný rozvojový projekt MŠMT C55 Zřízení laboratoře 3D zobrazovacích a analytických metod (2011)

Co-investigator:
GAČR 206/07/0699 Biologická variabilita, zdravotní stav a sociální stratifikace raně středověké populace Velké Moravy: mikroevoluční změny (2007–2009)
MSM 0048620802 Antropologie komunikace a adaptace člověka (2005–2011)

Co-worker:
GAČR 17-01878S Životní styl a identita velkomoravské aristokracie: archeologická a bioarcheologická analýza dokladů nejvyšších elit v Mikulčicích (2017–2019)

Project manager:
GAUK  613012 Kostra pohybového aparátu: tvar, funkce a sociální struktura. Hlavní řešitel: Mgr. Hana Brzobohatá, Ph.D. (2012–2014)
GAUK  674812 Odhad věku trestní odpovědnosti podle morfologie obličeje: matematické modelování časových řad 3D faciálních modelů. Hlavní řešitel: Mgr. Jana Špačková (2012–2014)
GAUK 526216 Výživa člověka v raném středověku:  Syntéza poznatků analýzy stabilních izotopů a mikrostruktury zubů v souvislosti se sociální strukturou. Hlavní řešitel: Mgr. Alexandra Ibrová (2016–2018)
GAUK 656216 Forenzní identifikace a progrese/reverze věku dětí a juvenilních jedinců. Hlavní řešitel: Mgr. Eva Hoffmannová (2016–2018)
GAUK 1590218 Klasifikace pohlaví na základě lebky s ohledem na senescenční změny a tloušťku měkkých tkání obličeje: modelování dat za využití principů virtuální antropologie. Hlavní řešitel: Mgr. Barbora Musilová (2018–2020)

 

Teaching records:

Charles University, Faculty of Science:
Human anatomy I (graduate course)
Human anatomy II (graduate course)
Forensic anthropology (graduate course)
Methods of Biomedical Anthropology II (graduate course)
Seminar in anthropology and human genetics (graduate course)
Basic methods of skeletal anthropology (graduate course)
3Ddisplay methods used in anthropology (graduate course)

 

Publications:

Jaklová, L., Borský, J., Jurovčík, M., Hoffmannová, E., Černý, M., Dupej, J., & Velemínská, J. (2020). Three-dimensional development of the palate in bilateral orofacial cleft newborns 1 year after early neonatal cheiloplasty: classic and geometric morphometric evaluation. Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery, 48(4), 383–390.

Brzobohatá, H., Krajíček, V., Velemínský, P., & Velemínská, J.(2019). Three-dimensional geometry of human tibial anterior curvature in chronologically distinct population samples of Central Europeans (2900 BC - 21st century AD). Scientific Reports, 9(1), 4234.

Čechová, M., Dupej, J., Brůžek, J., Bejdová, Š., Horák, M., & Velemínská, J. (2019). Sex estimation using external morphology of the frontal bone and frontal sinuses in a contemporary Czech population. International Journal of Legal Medicine, 133(4), 1285–1294.

Kotěrová, A., Králík, V., Rmoutilová, R., Friedl, L., Růžička, P., Velemínská, J., Marchal, F., & Brůžek, J. (2019). Impact of 3D surface scanning protocols on the Os coxae digital data: Implications for sex and age-at-death assessment. Journal of Forensic and Legal Medicine, 68, 101866.

Kotěrová, A., Velemínská, J., Cunha, E., & Brůžek, J. (2019). A validation study of the Stoyanova et al. method (2017) for age-at-death estimation quantifying the 3D pubic symphyseal surface of adult males of European populations. International Journal of Legal Medicine, 133(2), 603–312.

Koudelová, J., Hoffmannová, E., Dupej., J., & Velemínská, J.(2019). Simulation of Facial Growth Based on Longitudinal Data: Age Progression and Age Regression Between 7 and 17 Years of Age Using 3D Surface Data. PLoS One, 14(2), e0212618.

Musilová, B., Dupej, J., Brůžek, J., Bejdová, Š., & Velemínská, J.(2019). Sex and ancestry related differences between two Central European populations determined using exocranial meshes. Forensic Science International, 297, 364–369.

Čaplovičová, M., Moslerová, V., Dupej, J., Macek, M., Zemková, D., Hoffmannová, E., Havlovicová, M., & Velemínská, J. (2018). Modeling age‐specific facial development in Williams–Beuren‐, Noonan‐, and 22q11.2 deletion syndromes in cohorts of Czech patients aged 3–18 years: A cross‐sectional three‐dimensional geometric morphometry analysis of their facial gestalt. American Journal of Medical Genetics, 176(12), 2604–2613. 

Velemínská, J., Danková, S., Břízová, M., Červenková, L., & Krajíček, V. (2018). Variability of facial movements in relation to sexual dimorphism and age: three-dimensional geometric morphometric study. Homo - Journal of Comparative Human Biology, 69(3), 110–117.

Lacoste Jeanson, A., Santos, F., Dupej, J., Velemínská, J., & Brůžek, J. (2018). Sex-specific functional adaptation of the femoral diaphysis to body composition. American Journal of Human Biology, e23123.

Hoffmannová, E., Moslerová, V., Dupej, J., Borský, J., Bejdová, Š., & Velemínská, J. (2018). Three-dimensional development of the upper dental arch in unilateral cleft lip and palate patients after early neonatal cheiloplasty. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 109, 1–6.

Moslerová, V., Dadáková, M., Dupej, J., Hoffmannová, E., Borský, J., Černý, M., Kočandrlová, K., & Velemínská, J. (2018). Three-dimensional assessment of facial asymmetry in preschool patients with orofacial clefts after neonatal cheiloplasty. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 108, 40–45.

Bejdová, Š., Dupej, J., Velemínská, J., & Velemínský, P. (2018). Stability of upper face sexual dimorphism in Central European populations (Czech Republic) during the Modern Age. International Journal of Legal Medicine, 132, 321–330. (IF 2,714) 

Zedníková Malá, P., & Velemínská, J. (2018). Eyeball position in facial approximation: accuracy of methods for predicting the globe position in lateral view. Journal of Forensic Sciences, 63, 221–226. (IF 1,16)

Štepanovský, M., Ibrová, A., Buk, Z., & Velemínská, J.(2017). Novel age estimation model based on development of permanent teeth compared with classical approach and other modern data mining methods. Forensic Science International, 279, 72–82. (IF 1,989)

Ibrová, A., Dupej, J., Stránská, P., Velemínský, P., Poláček, L., & Velemínská, J. (2017). Facial skeleton asymmetry and its relationship to mastication in the Early Medieval period (Great Moravian Empire, Mikulčice, 9th-10th century). Archives of Oral Biology, 84, 64–73. (IF 1,748)

Rmoutilová, R., Dupej, J., Velemínská, J., & Brůžek, J. (2017). Geometric morphometric and traditional methods for sex assessment using the posterior ilium. Legal Medicine, 26, 52–61. (IF 1,442)

Kotěrová, A., Velemínská, J., Dupej, J., Brzobohatá, H., Pilný, A., & Brůžek, J. (2017). Disregarding population-specificity: its influence on the sex assessment methods from the tibia. International Journal of Legal Medicine, 131, 251–261. (IF 2,862)

Brzobohatá, H., Krajíček, V., & Velemínská, J. (2016). Sexual Dimorphism of the Human Tibia through Time: Insights into Shape Variation using a Surface-based Approach. PLoS ONE, 11, e0166461. (IF 3,54)

Brzobohatá, H., Krajíček, V., Horák, Z., Sedlak, P., & Velemínská, J. (2016). Diachronic changes in size and shape of human proximal tibia in Central Europe during the latest 1200 years. Homo - Journal of Comparative Human Biology, 67, 433–446. (IF 0,579)

Musilová, B., Dupej, J., Velemínská, J., Chaumoitre, K., & Brůžek, J. (2016). Exocranial surfaces for sex assessment of the human skull. Forensic Science International, 269, 70–77. (IF 1,95)

Hoffmannová, E., Bejdová, Š., Borský, J., Dupej, J., Cagáňová, V., & Velemínská, J. (2016). Palatal growth in complete unilateral cleft lip and palate patients following neonatal cheiloplasty: classic and geometric morphometric assessment. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 90, 71–76. (IF 1,125)

Dadáková, M., Cagáňová, V., Dupej, J., Hoffmannová, E., Borský, J., & Velemínská, J. (2016). Three-dimensional evaluation of facial morphology in pre-school cleft patients following neonatal cheiloplasty. Journal of Cranio-Maxillo-Facial Surgery, 44, 1109–16. (IF 1,592)

Guyomarc'h, P., Velemínská, J., Sedlak, P., Dobisíková, M., Švenkrtová, I., & Brůžek, J. (2016). Impact of secular trends on sex assessment evaluated through femoral dimensions from the Czech population. Forensic Science International, 262, 284.e1–6.  (IF 1,95)

Zedníková Malá, P., & Velemínská J. (2016). Vertical lip position and thickness in facial reconstruction: a validation of commonly used methods for predicting the position and size of lips. Journal of Forensic Sciences, 61, 1046–54. (IF 1,322)

Drgáčová, A., Dupej, J., & Velemínská, J. (2016). Facial soft tissue thicknesses in the present Czech population. Forensic Science International, 260, 106.e1–106.e7. (IF 1,95)

Trefný, P., Krajíček, V., & Velemínská, J. (2016). Three-dimensional analysis of palatal shape in patients treated with SARME using traditional and geometric morphometrics. Orthodontics & Craniofacial Research, 19, 18–27. (IF 1,64)

Mydlová, M., Dupej, J., Koudelová, J., & Velemínská, J.(2015). Sexual dimorphism of facial appearance in aging human adults: A cross-sectional study. Forensic Science International, 257, 518.e1–518.e7. (IF 2,140)

Koudelová, J., Brůžek, J., Cagáňová, V., Krajíček, V., & Velemínská, J. (2015). Development of facial sexual dimorphism in children between 12 to 15 years: three-dimensional longitudinal study. Orthodontics & Craniofacial Research, 18, 175–84. (IF 1,64)

Koudelová, J., Dupej, J., Brůžek, J., Sedlak, P., & Velemínská, J.V (2015). Modelling of facial growth in Czech children based on longitudinal data: Age progression from 12 to 15 years using 3D surface models. Forensic Science International, 248, 33–40. (IF 2,140)

Mesteková, S., Brůžek, J., Veleminská, J., & Chaumoitre, K. (2015). A Test of the DSP sexing method on CT images from a modern French sample. Journal of Forensic Sciences, 60, 1295–9. 

Brzobohatá, H., Krajíček, V., Horák, Z., & Velemínská, J. (2015). Sex determination of humans using tibia shape, size and a population-specific approach. Journal of Forensic Sciences, 60, 29–40.

Brzobohatá, H., Krajíček, V., Velemínský, P., Poláček, L., & Velemínská, J. (2014). The shape variability of human tibial epiphyses in an Early Medieval Great Moravian population (9th -10th century AD): a geometric morphometric assessment. Anthropologischer Anzeiger, 71, 219–236.

Rusková, H., Bejdová, Š., Peterka, M., Krajíček, V., & Velemínská, J. (2014). 3-D shape analysis of palatal surface in patients with unilateral  complete cleft lip and palate. Journal of Cranio-Maxillo-Facial Surgery, 42, e140–e147.

Cagáňová, V., Borský, J., †Šmahel, Z., & Velemínská, J.(2014). Facial growth and development in unilateral cleft lip and palate after secondary alveolar bone grafting: a comparative study. The Cleft Palate-Craniofacial Journal, 51, 15–22.

Velemínská, J. Pilný, A., Čepek, M., Koťová, M., & Kubelková, R. (2013). Dental age estimation and different predictive ability of various tooth types in the Czech population: data mining methods. Anthropologischer Anzeiger, 15, 331–345.

Bejdová, Š., Krajíček, V., Velemínská, J., Horák, M., & Velemínský, P. (2013). The variability of sexual dimorphism of the mandible. Homo - Journal of Comparative Human Biology, 64, 437–453.

Velemínská, J., Krajíček, V., Dupej, J., Gómez-Valdés, J. A., Velemínský, P., Šefčáková, A., Sánchez-Mejorada, G., Pelikán, J., & Brůžek, J. (2013). Geometric morphometrics and sexual dimorphism in the greater sciatic notch of adults from two skeletal collections: the accuracy and reliability of sex classification. American Journal of Physical Anthropology, 152, 558–65.

Bigoni, L., Krajíček, V., Sládek, V., Velemínský, P., &  Velemínská, J. (2013). Skull shape asymmetry and the socioeconomic structure of Early Medieval Central European society. American Journal of Physical Anthropology, 150, 349–364.

Brzobohatá, H., Prokop, J., Horák, M., Jančárek, A.,&  Velemínská, J. (2012). Accuracy and benefits of 3D bone surface modelling: a comparison of two methods of surface data acquisition reconstructed by laser scanning and computed tomography outputs. Collegium Anthropologicum, 36, 801–6.

Borský, J., Velemínská, J., Jurovčík, M., Kozak, J., Hechtová, D., Tvrdek, M., Cerny, M., Kabelka, Z., Fajstavr, J., Janota, J., Zach, J., Peterková, R., & Peterka, M. (2012). Successful early neonatal repair of cleft lip within first 8 days of life. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 76, 1616–26.

Gómez-Valdés, J. A., Quinto-Sánchez, M., Menéndez Garmendia, A., Velemínská, J., Sánchez-Mejorada, G., & Brůžek, J. (2012).  Comparison of methods to determine sex by evaluating the greater sciatic notch: visual, angular and geometric morphometrics. Forensic Science International, 221, 156.e1–7.

Peterka, M., Hrudka, J., Spoutil, F., Veleminska, J., Panczak, A., Borsky, J.,  Likovsky, Z., & Peterkova, R. (2012). Extension of orofacial cleft and vaginal bleeding in early pregnancy. Acta Chirurgiae Plasticae, 54, 39–44.

Krajíček, V., Dupej, J., Velemínská, J., & Pelikán, J. (2012). Morphometric analysis of mesh asymmetry. Journal of WSCG, 20, 65–72.

Velemínská, J., Dostálová, T., Müllerová, Ž., Kašparová, M., Cagáňová, V., & Peterka, M. (2012). Influence of therapy on the development of maxila in two orofacial cleft patients: 3-D longitudinal evaluation. Slovenská Antropológia, 15, 57–64.

Brůžek, J., Guyomarch, P., Velemínská, J., Švenkrtová, I., Chaumoitre, K., Mesteková, Š., & Dobisíková, M. (2012). Impact of secular trends on the reliability of sex assessment methods from the skeleton: contribution of the virtual anthropology.Slovenská Antropológia, 15, 1–4.

Velemínská, J., Bigoni, L., Krajíček, V., Borský, J., Šmahelová, D., Cagáňová, V., & Peterka, M. (2012). Surface facial modelling and allometry in relation to sexual dimorphism. Homo - Journal of Comparative Human Biology, 63, 81–93.

Bejdová, Š., Krajíček, V., Peterka, M., Trefný, P., &  Velemínská, J. (2012). Palatal shape and size variability in patients with bilateral complete cleft lip and palate using dense surface model construction and 3-D geometric morphometrics. Journal of Cranio-Maxillo-Facial Surgery, 40, 201–208.

Ivanov, Ch., Velemínská, J., Dostálová, T., & Foltán, R. (2011). Adolescent patient with bilateral crossbite treated with surgically assisted rapid maxillary expansion: a case report evaluated by the 3D laser scanner, and using FESA method. Prague Medical Report, 112, 305–315.

Šefčáková, A., Katina, S., Velemínská, J., Brůžek, J., Velemínský, P., & Thurzo, M. (2011). Size factor as one of the problems in the sex estimation of skulls: Upper Palaeolithic sample from Predmosti (Czech Republic) as an example. Anthropologisher Anzeiger, 68, 221–237.

Procházková, L., Pelikán, J., & Velemínská J. (2010). Hodnocení asymetrie obličeje dospělé české populace: 3D studie. Slovenská antropológia, 13, 44–49.

Nehasilová, L., Pelikán, J., Velemínská, J., Velemínský, P., & Brůžek, J. (2010). Pohlavní dimorfismus tvaru incisura ischiadica major pánevní kosti člověka: aplikace 2D geometrické morfometrie pro potřeby identifikace ve forenzní antropologii a bioarcheologii. Slovenská antropológia, 13, 36–39.

Chvojková, M., Krajíček, V., & Velemínská J. (2010). Kraniometrická variabilita historických populací z oblasti Údolí Nilu. Slovenská antropológia, 13,19–23.

Cagáňová, V., Šmahel, Z., & Velemínská, J. (2010). Pohlavní dimorfismus kraniofaciální oblasti u pacientů s jednostranným rozštěpem rtu a patra ve věku 10 let. Slovenská antropológia, 13, 10–15.

Bejdová, Š., Velemínská, J.,  Bejda, P.,  & Velemínský, P. (2010). Tvar dolní čelisti u velkomoravské populace za využití metod 3-D geometrické morfometrie. Slovenská antropológia, 13, 1–5.

Bigoni, L., Velemínská, J., & Brůžek, J. (2010). Three-dimensional geometric morphometric analysis of cranio-facial sexual dimorphism in a Central European sample of known sex. Homo - Journals of Comparative Human Biology, 61, 16–32.

Šmahel, Z., Velemínská, J., Trefný, P., & Müllerová, Ž. (2009). Three-dimensional morphology of the palate in patients with bilateral complete cleft lip and palate at the stage of permanent dentition. The Cleft Palate-Craniofacial Journal, 46, 399–408.

Velemínská, J., & Brůžek, J. (Eds.) (2008). Early Modern Humans from Předmostí near Přerov. A new reading of old documentation. Praha: Academia. 

Kujanová, M., Bigoni, L., Velemínská, J., & Velemínský, P. (2008). Limb bones asymmetry and stress in medieval and recent populations of Central Europe. International Journal of Osteoarchaeology, 18, 476–491.

Šefčáková, A., Katina, S., Brůžek, J., Velemínská, J., & Velemínský, P. (2008). Neskoromladopaleolitická lebka z Moče (južné Slovensko): porovnanie s recentnou populáciou pomocou geometrickej morfometrie. Acta Rerum Naturalium Musei Nationalis Slovaci, 54, 75–86.

Velemínská, J., Brůžek, J., Velemínský, P., Bigoni, L., Šefčáková, A., & Katina, S. (2008). Variability of the Upper Palaeolithic skulls from Předmostí near Přerov (Czech Republic): craniometric comparison with recent human standards. Homo - Journal of Comparative Human Biology, 59, 1–26.

Kujanová, M., Bigoni, L., Velemínská, J., & Velemínský, P. (2008). Skeletal Asymmetry of Locomotor Apparatus at Great Moravian Population. In: Velemínský, P., & Poláček, L. (Eds.), Studien zum Burgwall von Mikulčice, VIII, Spisy AÚ AV ČR Brno, 27, pp. 177–208.

Velemínský, P., Stránská, P.,  Dobisíková, M., & Velemínská, J. (2008). Biological Diversity of Non-metric Traits in the Great Moravian Population – the Comparison of the Mikulčice Power Centre and its Hinterland. In: Velemínský, P., & Poláček, L. (Eds.), Studien zum Burgwall von Mikulčice, VIII, Spisy AÚ AV ČR Brno, 27, pp. 265–304.

Žaloudková, M., Bigoni, L., Velemínská, J., & Velemínský, P. (2008). Locomotor apparatus asymmetry – how the medieval population (9th–12th century) differed from the recent population of Central Europe.  International Journal of Osteoarchaeology, 18, 476-491.

Likovský, J., Velemínský, P., Poláček, L.,&  Velemínská, J.(2008). Frequency of Fractures of the Locomotor Apparatus at the Burial Sites in the Area of the Castle in Mikulčice. In: Velemínský, P., & Poláček, L. (Eds.), Studien zum Burgwall von Mikulčice, VIII, Spisy AÚ AV ČR Brno, 27, pp. 235–264.

Stránská, P., Velemínský, P., & Velemínská, J. (2008). The state of dentition in the Great Moravian population. In: Velemínský, P., & Poláček, L. (Eds.), Studien zum Burgwall von Mikulčice, VIII, Spisy AÚ AV ČR Brno, 27, pp. 121–140.

Velemínská, J., Velemínský, P., Bigoni, L., & Jantač, M. (2008).  Craniometric analysis of the Great Moravian population from Mikulčice: X-ray films study. In: Velemínský, P., & Poláček, L. (Eds.), Studien zum Burgwall von Mikulčice, VIII, Spisy AÚ AV ČR Brno, 27, pp. 93–120.

Velemínský, P., Likovský, J., Trefný, P., Dobisíková, M., Velemínská, J., Poláček, L., & Hanáková, H. (2005).  Großmährisches Gräberfeld auf „Kostelisko“ im Suburbium des Mikulčicer Burgwalls. Demographie, Spuren nicht spezifischer Belastung physiologischen und physischen Charakters auf Skeletten, Gesundheitszustand. In: Poláček, L. (Ed.), Studien zum Burgwall von Mikulčice, Band VI, Spisy AÚ AV ČR Brno, pp. 539–633.

Stránská, P., & Velemínská, J. (1999). Keltové a antropologie. In: Waldhauser, J. (Ed),  Jak se kopou keltské hroby. Lidové noviny, Praha, pp. 133–154.

Document Actions