E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Libraries | cuni.cz | CIS More

česky | english Log inProfile

Head of the Department of Anthropology and Human Genetics

Head of the Bone Tissue Anthropology Laboratory
Department of Anthropology and Human Genetics
Viničná 7, 128 00 Prague 2, room 11 (ground floor)

Telephone: (+420) 22195 1614
Email: sladekv@yahoo.fr


Research interests:

Anthropology of hard tissues and bioarchaeology: biomechanical analysis of long bone cross-sections; distribution of dense bone tissue at macro and microscopic level in relation to mechanical load.

Field anthropology: human skeleton taphonomy and decomposition processes related to funeral activities; in situ skeletal research methods; reconstruction of burial customs.

Evolutionary anthropology: the evolution of anatomically modern humans and Neanderthals.

Human variability and adaptability: evolution of human variability; relationship between biological adaptability and offensive (behavioral) adaptability in time and spaces.

 

Research projects and grants:

Principal investigator:
GAČR 18-15480S Smrt, pohřeb a kostra prizmatem funerální archeologie a tafonomie: pohřebiště u druhého kostela na Pohansku (Břeclav) (2018–2020).
GAČR 14-22823S) Lidé na sklonku Velké Moravy: bioarcheologická a tafonomická analýza nového pohřebiště u rotundy na severovýchodním předhradí Pohanska u Břeclavi (2014–2016).
Fulbright Fellowships Program (2011-28-10): „Biomechanical analysis of human long bone cross-sections and reconstruction of past human postcranial variation in Central European skeletal samples” (Johns Hopkins University, Baltimore, USA) 2011–2012.
GA ZCU SGS-2010-063 Terénní antropologie: metody výzkumu antropologických nálezů etážových pohřebišť (2010).
GAČR 206/09/0589 Diachronní změny geometrických parametrů průřezů dlouhých kostí u lidských populací pravěku střední Evropy: biomechanická analýza (2009–2011).

Co-investigator:
SVV UK (10-261213) Člověk, příroda a společnost (2010).

Co-worker:
GAČR 18-16287S Rekonstrukce mobility lidí středního a mladého paleolitu na základě muskuloskeletálního modelování (2018–2020).
UNCE 204069 (University research center) Centrum pro výzkum dynamiky biodiverzity II (2018–2023).

Project manager:
GAUK 408911 Vliv motorických projevů olivocerebelární degenerace na hutnou kostní tkáň: Biomechanika a chování. Hlavní řešitel: Alena Jindrová (2011–2013).
GAUK 169310 Proporce dolní končetiny ve vztahu k lokomoci a termoregulaci. Hlavní řešitel: Martin Hora (2010–2012).

 

Teaching records:

Anthropology (undergraduate course)
Anthropology (undergraduate course)
Anthropology of Holocen Populations of Central Europe (graduate course)
Anthropology of bone tissue 1 (graduate course)
Anthropology of bone tissue 2 (graduate course)
Bioarcheology (graduate course)
Human Ecology (graduate course)
Evolution of the Man (graduate course)
Seminar in Anthropology and human genetics (graduate course)
Practicum from Anthropology (undergraduate course)
Recapitulation of biology III (undergraduate course)
Retrospective anthropology (graduate course)
Field Anthropology (graduate course)

 

Publications:

ResearchGate

 

Document Actions