E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMgr. Rebeka Rmoutilová, Ph.D.

Akademický pracovník

Laboratoř 3D zobrazovacích a analytických metod

Katedra antropologie a genetiky člověka 
Viničná 7, 128 43 Praha 2

Email: vejnaror@natur.cuni.cz

CV


 

Výzkumné projekty a granty:

Hlavní řešitel:
GAČR 23-06822S Lidské kosterní pozůstatky ze Zlatého koně: revize a nové interpretace výzkumu z 20. století v Koněpruských jeskyních (2023–2025)
GAUK 1088217 Rekonstrukce pánevního skeletu fosilních homininů z pozdního pleistocénu: paleobiologické a funkční interpretace (2017–2019)

 

Pedagogická činnost:

MB110P85 Evoluce člověka
MB110P20 Forenzní antropologie
MB110P14 Základní metody kosterní antropologie
MB110C77 3D zobrazovací metody aplikované v antropologii

 

Publikační činnost:

Dodat, P.-J., Tacail, T., Albalat, E., Gómez-Olivencia, A., Couture-Veschambre, C., Holliday, T. W., Madelaine, S., Martin, J. E., Rmoutilová, R., Maureille, B., & Balter V. (2021). Isotopic calcium biogeochemistry of MIS 5 fossil vertebrate bones: application to the study of the dietary reconstruction of Regourdou 1 Neandertal fossil. Journal of Human Evolution, 151: 102925.

Cvrček, J., Velemínský, P., Jor, T., Rmoutilová, R., & Brůžek, J. (2021). Frontal sinus anatomy of the noble Swéerts-Sporck family and verification of their biological relationships using similarity analysis. The Anatomical Record, 304(8), 1717–1731.

Cvrček, J., Rmoutilová, R., Čechová, M., Jor, T., Velemínská, J., Brůžek, J., Naňka, O., & Velemínský, P. (2020). Biological relationships and frontal sinus similarity in skeletal remains with known genealogical data. Journal of Anatomy, 237(4), 798–809.

Rmoutilová, R., Gómez-Olivencia, A., Brůžek, J., Holliday, T., Ledevin, R., Couture-Veschambre, C., Madelaine, S., Džupa, V., Velemínská, J., & Maureille B. (2020). A case of marked bilateral asymmetry in the sacral alae of the Neandertal specimen Regourdou 1 (Périgord, France). American Journal of Physical Anthropology, 171(2), 242–259.

Kotěrová, A., Králík, V., Rmoutilová, R., Friedl, L., Růžička, P., Velemínská, J., Marchal, F., & Brůžek, J. (2019). Impact of 3D surface scanning protocols on the Os coxae digital data: Implications for sex and age-at-death assessment. Journal of Forensic and Legal Medicine, 68, 101866.

Santos, F., Guyomarc'h, P., Rmoutilová, R., & Brůžek J. (2019). A method of sexing the human os coxae based on logistic regressions and Bruzek's nonmetric traits. American Journal of Physical Anthropology, 169(3), 435–447.

Rmoutilová, R., Guyomarc’h, P., Velemínský, P., Šefčáková, A., Samsel, M., Santos, F., Maureille, B., & Brůžek, J. (2018). Virtual reconstruction of the Upper Palaeolithic skull from Zlatý Kůň, Czech Republic: Sex assessment and morphological affinity. PloS ONE, 13(8), e0201431.

Rmoutilová, R., Dupej, J., Velemínská, J., & Brůžek, J. (2017). Geometric morphometric and traditional methods for sex assessment using the posterior ilium. Legal Medicine, 26, 52–61.

Rmoutilová, R., Maureille, B., Meyer, V., Couture-Veschambre, C., Gómez-Olivencia, A., Holliday, T., Velemínská, J., & Brůžek, J. (2017). První pohled na asymetrii křídel neandertálské křížové kosti Regourdou 1 (Dordogne, Francie). Slovenská antropológia, 20(1), 70–75.

 

Popularizace vědy:

Rmoutilová, R., Velemínský, P., & Brůžek, J. (2022). Nejstarší Evropanka. Vesmír, 101, 380.

Rmoutilová, R. (2021). První moderní Evropanka. Přírodovědci, 2, 4–5.

Rmoutilová, R. (2018). How did the elite and serfs chew in the Great Moravian Empire? Přírodověda populárně (Popular Science), online: https://1url.cz/XM7Yw.

Rmoutilová, R. (2018). Věda a spolehlivý odhad pohlaví podle lidské pánve v bioarcheologii a forenzních vědách. Přírodověda populárně, online: https://1url.cz/TMzQc.

Rmoutilová, R. (2017). Předpoklady k obezitě se u českých předškolních dětí za posledních 50 let zvýšily. Přírodověda populárně, online: https://1url.cz/SMzQY.

Rmoutilová, R. (2016). Ageing is more pronounced in male face than in women. Přírodověda populárně (Popular Science), online: https://1url.cz/7M7YN.

 

 

Akce dokumentů