E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMgr. Jana Koudelová

Ph.D. student

Laboratoř 3D zobrazovacích a analytických metod
Katedra antropologie a genetiky člověka 
Viničná 7, 128 43 Praha 2

Školitel: doc. RNDr. Jana Velemínská, Ph.D.

Email: spackovajana@email.cz


Disertační práce:

Hlavní náplní mé práce je hodnocení longitudinálních dat (3D faciálních modelů obličeje) nedospělých jedinců (618 let) se zaměřením na forenzní antropologii, především se jedná o odhad pravděpodobné podoby jedince – věková progrese/regrese (obr. 1) (využití např. u dlouhodobě pohřešovaných osob). S tím souvisí i řada témat, jež mají přesah do biomedicínské antropologie (růst a vývoj obličeje, vývoj pohlavního dimorfismu, změny tvaru a formy měkkých tkání obličeje v průběhu růstu). Zabývám se též hodnocením vnější morfologie obličeje dospělých jedinců (pohlavní dimorfismus, změny měkkých tkání v průběhu stárnutí). 

Obr. 2. Vývoj pohlavního dimorfismu v průběhu adolescence. Průměrné obličeje dívek a chlapců v konkrétních věkových kategoriích, jejich vzájemná superprojekce zobrazující velikostní rozdíly mezi oběma pohlavími v průběhu růstu.
Obr. 1. Predikce pravděpodobné podoby. Obličeje konkrétní dívky (horní řada) a chlapce (dolní řada) ve 12 a 15 letech, predikce pravděpodobné podoby obličeje v 15 letech na základě matematického modelování a vizualizace chyby mezi skutečným a predikovaným obličejem (barevné mapy).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výzkumné projekty a granty:

Hlavní řešitel:
GAUK  674812 Odhad věku trestní odpovědnosti podle morfologie obličeje: matematické modelování časových řad 3D faciálních modelů (2012–2014)

 

Publikační činnost:

Koudelová, J., Hoffmannová, E., Dupej., J., & Velemínská, J. (2019). Simulation of Facial Growth Based on Longitudinal Data: Age Progression and Age Regression Between 7 and 17 Years of Age Using 3D Surface Data. PLoS One, 14(2), e0212618.

Mydlová, M., Dupej, J., Koudelová, J., & Velemínská, J. (2015). Sexual dimorphism of facial appearance in aging human adults: A cross-sectional study. Forensic Science International, 257, 518.e1–518.e7. 

Koudelová, J., Brůžek, J., Cagáňová, V., Krajíček, V., & Velemínská, J. (2015). Development of facial sexual dimorphism in children between 12 to 15 years: three-dimensional longitudinal study. Orthodontics & Craniofacial Research, 18, 175–84. 

Koudelová, J., Dupej, J., Brůžek, J., Sedlak, P., & Velemínská, J. (2015). Modelling of facial growth in Czech children based on longitudinal data: Age progression from 12 to 15 years using 3D surface models. Forensic Science International, 248, 33–40.

 

Akce dokumentů