E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMgr. Lenka Kožejová Jaklová

Ph.D. student

Laboratoř 3D zobrazovacích a analytických metod
Katedra antropologie a genetiky člověka 
Viničná 7, 128 00 Praha 2

Školitel: doc. RNDr. Jana Velemínská, Ph.D.

Email: jaklovale@natur.cuni.cz


Disertační práce:

Vliv terapie na vývoj obličeje u jedinců s oboustrannými rozštěpy rtu a patra: modelování dat metodami virtuální antropologie

 

Vědecko-výzkumné zaměření:

Biomedicínská antropologie: Léčba rozštěpových vad, časná neonatální cheiloplastika, růst a vývoj obličeje jedinců po podstoupení různých operačních protokolů, komparace rozštěpových jedinců s normou, asymetrie obličeje.

Virtuální antropologie: Aplikace geometricko-morfometrických metod v antropologii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výzkumné projekty a granty: 

Hlavní řešitel:
GAUK 266522 Longitudinální hodnocení obličeje pacientů s orofaciálními rozštěpy. návrh prediktoru s vyuitím 3D virtuálních metod (2022–2024)

Spoluřešitel:
GAUK 304221 Predikční model faciálního růst jedincl ve věku 3–18 let za využití 3D stereofotogrammetrie a geometirké morfometrie. Hlavní řešitel: Mgr. Karolina Kočandrlová (2021–2023)
GAUK 372221 Kraniofaciální asymetrie a projevy mozkové laterality: geometricko-morfometrická studie. Hlavní řešitel: Mgr. Katarína Harnádková (2021–2023)

 

Publikační činnost: 

Kožejová Jaklová, L., Hoffmannová, E., Dupej, J., Borský, J., Jurovčík, M., Černý, M., & Velemínská, J. (2021). Palatal growth changes in newborns with unilateral and bilateral cleft lip and palate from birth until 12 months after early neonatal cheiloplasty using morphometric assessment. Clinical Oral Investigations, 25(6), 3809–3821.

Jaklová, L., Borský, J., Jurovčík, M., Hoffmannová, E., Černý, M., Dupej, J., & Velemínská, J. (2020). Three-dimensional development of the palate in bilateral orofacial cleft newborns 1 year after early neonatal cheiloplasty: classic and geometric morphometric evaluation. Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery, 48(4), 383–390.

Akce dokumentů