E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMgr. Lenka Kožejová Jaklová

Ph.D. student

Laboratoř 3D zobrazovacích a analytických metod
Katedra antropologie a genetiky člověka 
Viničná 7, 128 00 Praha 2

Školitel: doc. RNDr. Jana Velemínská, Ph.D.

Email: jaklovale@natur.cuni.cz


Disertační práce:

Vliv terapie na vývoj obličeje u jedinců s oboustrannými rozštěpy rtu a patra: modelování dat metodami virtuální antropologie

 

Vědecko-výzkumné zaměření:

Biomedicínská antropologie: Léčba rozštěpových vad, časná neonatální cheiloplastika, růst a vývoj obličeje jedinců po podstoupení různých operačních protokolů, komparace rozštěpových jedinců s normou, asymetrie obličeje.

Virtuální antropologie: Aplikace geometricko-morfometrických metod v antropologii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publikační činnost: 

Kožejová Jaklová, L., Hoffmannová, E., Dupej, J., Borský, J., Jurovčík, M., Černý, M., & Velemínská, J. (2021). Palatal growth changes in newborns with unilateral and bilateral cleft lip and palate from birth until 12 months after early neonatal cheiloplasty using morphometric assessment. Clinical Oral Investigations. https://doi.org/10.1007/s00784-020-03711-9 

Jaklová, L., Borský, J., Jurovčík, M., Hoffmannová, E., Černý, M., Dupej, J., & Velemínská, J. (2020). Three-dimensional development of the palate in bilateral orofacial cleft newborns 1 year after early neonatal cheiloplasty: classic and geometric morphometric evaluation. Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery, 48(4), 383–390.

Akce dokumentů