E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMgr. Iva Brynychová

Ph.D. student, laborant

Laboratoř molekulární antropologie
Katedra antropologie a genetiky člověka 
Viničná 7, 128 00 Praha 2, suterén 13d

Školitel: RNDr. Pavlína Daňková, Ph.D.

Tel.: (+420) 22195 1621
Email:
iva.nemeckova@natur.cuni.cz


Disertační práce:

Studium genetického pozadí a molekulárních mechanismů autoimunitních onemocnění se zvláštním zaměřením na celiakii

 

Vědecko-výzkumné zaměření:

Studium genetického pozadí a molekulárních mechanismů autoimunitních onemocnění se zvláštním zaměřením na celiakii: cytokiny, prolaktin, monocyty, toll-like receptory.

 

Výzkumné projekty a granty:

Hlavní řešitel:
GAUK 316211 Úloha cytokinu prolaktinu v patogenezi celiakie (2011–2012)

 

Pedagogická činnost:

MB110P03 Antropologie
MB110P87 Genetika v medicíně
MB110P83 Molekulární antropologie
MB110C82 Praktikum z antropologie

 

Publikační činnost:

Zinkova, A., Brynychova, I., Svacina, A., Jirkovska, M., & Korabecna, M. (2017). Cell-free DNA from human plasma and serum differs in content of telomeric sequencies and its ability to promote immune response. Scientific Reports, 7(1), doi:10.1038/s41598-017-02905-8.

Brynychova, I., Hoffmanova, I., Dvorak, M., & Dankova, P. (2016). Increased Expression of TLR4 and TLR7 but Not Prolactin mRNA by Peripheral Blood Monocytes in Active Celiac Disease. Advances in Clinical and Experimental Medicine, 25(5), 887–893.

Cejkova, P., Nemeckova, I., Broz, J., & Cerna, M. (2016). TLR2 and TLR4 expression on CD14++ and CD14+ monocyte subtypes in adult-onset autoimmune diabetes. Biomedical Papers Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub.,160(1), 76–83.

Akce dokumentů