E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMgr. Jan Cvrček

Ph. D. student

Antropologické oddělení
Přírodovědecké muzeum, Národní muzeum
Cirkusová 1740, 193 00 Praha 20

Školitel: RNDr. Petr Velemínský, Ph.D.

Email: jan.cvrcek@nm.cz


Disertační práce:

Příbuzenské sňatky (inbreeding) a jejich vliv na osteologické znaky vypovídající o způsobu života, na zdravotní stav a distribuci morfologických a metrických znaků lidské kostry a dentice.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vědecko-výzkumné zaměření:

Výzkum míry morfologické podobnosti biologicky příbuzných jedinců a příbuzenských sňatků (inbreedingu).

Osteobiografie: problematika identifikace a komplexní analýza dokumentovaných ostatků s využitím ikonografie, dobových písemností, matrik, zdravotnické dokumentace a genealogie (18. – 21. století).

 

Výzkumné projekty a granty:

Hlavní řešitel:
GAUK 1276217 Vliv příbuzenských vztahů a inbreedingu na morfologii a zdravotní stav u genealogicky dokumentované osteologické série ze 17. – 21. století (2017–2019)

Interní grant Národního muzea Osteobiografie a paleopatologie ostatků hraběcího rodu Swéerts-Sporck v kontextu dobových písemných pramenů (Čechy, 19. století) (2021–2022)

Spoluřešitel:
GAUK 288120/2020: Vliv předčasného srůstu lebečních švů a dědičnosti na variabilitu kraniovaskulárního systému (2020–2022). Hlavní řešitel: Mgr. Stanislava Eisová

GAČR 19-13265S: Zpřesnění rekonstrukce stravy minulých populací na příkladu středověké Moravy (2019–2021). Hlavní řešitel: Mgr. Sylva Drtikolová Kaupová, Ph.D.

GAUK 630912 Historie Hrdličkova muzea člověka do roku 1939 – kulturní dějiny jedné instituce. Hlavní řešitel: Mgr. Petr Toman (2012–2015).

 

Publikační činnost:

Cvrček, J., & Velemínský, P. (2021). Anthropological research into a family tomb from Vetlá cemetery (Bohemia, 19th-20th centuries), with a focus on the morphological similarity of biologically related individuals. Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series, 190(1), 45–60. 

Cvrček, J., Velemínský, P., Dupej, J., Jor, T., & Brůžek, J. (2021). Kinship and the familial occurrence of skeletal developmental anomalies in the noble Swéerts-Sporck family (Bohemia, 17th to 20th centuries). International Journal of Paleopathology, 34, 163–167. 

Cvrček, J., Kuželka, V., Jor, T., Dupej, J., Horák, M., Naňka, O., Brůžek, J., & Velemínský, P. (2021). Familial occurrence of skeletal developmental anomalies as a reflection of biological relationships in a genealogically documented Central European sample (19th to 20th centuries). Journal of Anatomy
https://doi.org/10.1111/joa.13499

Cvrček, J., Drtikolová Kaupová, S., Půtová, L., & Velemínský, P. (2021). A reflection of the unfavorable living conditions caused by the First World War in the diet and health of a ten-year-old boy (1907 – 1917) from Vetlá cemetery, Bohemia. International Journal of Osteoarchaeology
https://doi.org/10.1002/oa.3004

Vondráček, D., & Cvrček, J. (2020). Neobvyklý nález zlatohlávka v rakvi biskupa Františka Petra Krejčího (1796–1870), (Unusual find of a flower chafer in the coffin of František Petr Krejčí (1796–1870). In Czech). Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series, 189(1), 167–172.

Cvrček, J., Velemínský, P., Jor, T., Rmoutilová, R., & Brůžek, J. (2020). Frontal sinus anatomy of the noble Swéerts-Sporck family and verification of their biological relationships using similarity analysis. The Anatomical Recordhttps://doi.org/10.1002/ar.24564

Cvrček, J. & Velemínský, P. (2020). Contribution to the study of frontal sinus familial similarity based on genealogically documented individuals (Bohemia, 19th to 20th centuries). Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series, 189, 21–30.

Drtikolová Kaupová, S., Schamall, D., Cvrček, J., Půtová, L., Velemínský, P., & Teschler-Nicola, M. (2020). The dietary behavior of two early medieval individuals with temporomandibular ankylosis. International Journal of Paleopathology, 31, 1–6.

Drtikolová Kaupová, S., Velemínský, P., Cvrček, J., Džupa, V., Kuželka, V., Laboš, M., Němečková, A., Tomková, K., Zazvonilová, E., & Kacki, S. (2020). Multiple occurrence of premature polyarticular osteoarthritis in an early medieval Bohemian cemetery (Prague, Czech Republic). International Journal of Paleopathology, 30, 35–46.

Cvrček, J., Rmoutilová, R., Čechová, M., Jor, T., Velemínská, J., Brůžek, J., Naňka, O., & Velemínský, P. (2020). Biological relationships and frontal sinus similarity in skeletal remains with known genealogical data. Journal of Anatomy, 273(4), 798-809. 

Velemínský, P., & Cvrček, J., (2020). Antropologická a paleopatologická charakteristika jedinců z Mikulovic: Morfologická variabilita nemetrických znaků a morfologická podobnost jedinců. In: M. Erneé (Ed.), Mikulovice: Pohřebiště starší doby bronzové na Jantarové stezce. Památky archeologické, Supplementum 21. Prague: Institute of Archaeology of the Czech Academy of Sciences. pp. 379–396.

Cvrček, J., Velemínský, P., Dupej, J., Vostrý, L., & Brůžek, J. (2018). Kinship and morphological similarity in the skeletal remains of individuals with known genealogical data (Bohemia, 19th to 20th centuries): A new methodological approach. American Journal of Physical Anthropology, 167(3), 541–556.

Jungová, G., Bučil, J., Oktábcová, L., Pečený, J., Onderka, P., Schierová, Z., Cvrček, J., & Tomsová, J. (2016). Chapter Four: Complete Adult Human Mummies. In P. Onderka & G. Jungová (Eds.), Atlas of Egyptian Mummies in the Czech Collections I.: Complete Adult Human Mummies. Prague: National Museum.

Cvrček, J., & Schierová, Z. (2015). Sbírka pygmejů v Hrdličkově muzeu člověka PřF UK: historie a současnost. In L. Hroníková & Z. Schierová (Eds.), Pygmejové. Nejmenší lidé pohledem antropologie & Šebestova sbírka v Hrdličkově muzeu člověka PřF UK. Praha: Academia.

Akce dokumentů