E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMgr. Markéta Čechová

Ph.D. student

Laboratoř 3D zobrazovacích a analytických metod
Katedra antropologie a genetiky člověka
Viničná 7, 128 00 Praha 2

Školitel: doc. RNDr. Jana Velemínská, Ph.D.

Email: cechova.market@email.cz


Disertační práce:

Variabilita vnější a vnitřní morfologie čelní kosti: 3D modelování a klasifikace pohlaví ve forenzních vědách a bioarcheologii.

Projekt navazuje na diplomovou práci Klasifikace pohlaví na základě vnější i vnitřní morfologie čelní kosti: aplikace ve forenzních vědách a v bioarcheologii (Čechová, 2017), která byla pilotní studií zabývající se danou problematikou. Vzhledem k vysoké úspěšnosti klasifikace jsme se rozhodli danou metodologii v rámci disertace dále rozvíjet, rozšířit počet i populační spektrum zkoumaných lebek a vytvořit klasifikátor pohlaví využitelný ve forenzní a bioarcheologické praxi. Dalším cílem práce bude morfometrická analýza objemu a povrchu čelních dutin v souvislosti s využitím ve forenzní praxi. Vznikne tak studie analyzující tvar či velikost čelních dutin současné české populace. Studie bude následně využita také pro řešení otázek hodnocení příbuznosti na základě čelních dutin s využitím známých genealogických dat (spolupráce s Národním muzeem, s Mgr. Janem Cvrček).

 

 

Výzkumné projekty a granty:

Hlavní řešitel:
GAUK 1590218 Klasifikace pohlaví na základě lebky s ohledem na senescenční změny a tloušťku měkkých tkání obličeje: modelování dat za využití principů virtuální antropologie. (2018–2020)

 

Publikační činnost: 

Čechová, M., Dupej, J., Brůžek, J., Bejdová, Š., & Velemínská, J. (2020). A test of the Bulut et al. (2016) landmark-free method of quantifying sex differences in frontal bone roundness in a contemporary Czech sample. Journal of Forensic Sciences. https://doi.org/10.1111/1556-4029.14603 

Cvrček, J., Rmoutilová, R., Čechová, M., Jor, T., Velemínská, J., Brůžek, J., Naňka, O., & Velemínský, P. (2020). Biological relationships and frontal sinus similarity in skeletal remains with known genealogical data. Journal of Anatomy. https://doi.org/10.1111/joa.13246

Čechová, M., Dupej, J., Brůžek, J., Bejdová, Š., Horák, M., & Velemínská, J. (2019). Sex estimation using external morphology of the frontal bone and frontal sinuses in a contemporary Czech population. International Journal of Legal Medicine, 133(4), 1285–1294.

Akce dokumentů