E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMgr. Veronika Moslerová

foto

Ph.D. student

Laboratoř 3D zobrazovacích a analytických metod

Katedra antropologie a genetiky člověka 
Viničná 7, 128 43 Praha 2

Pracoviště:  Ústav biologie a lékařské genetiky 2.LF UK

Školitel: doc. RNDr. Jana Velemínská, Ph.D.

Email: vcaganova@seznam.cz


Vědecko-výzkumné zaměření:

Biomedicíncká antropologie: výzkum kraniofaciálních malformací, konkrétně rozštěpových vad obličeje. Sledování růstu a vývoje obličeje u pacientů s celkovým rozštěpem rtu a patra v závislosti na terapii (spolupráce s Klinikou plastické chirurgie 3. LF a Gynekologicko-porodnickou klinikou 2. LF UK).

Spolupráce na vypracování norem pro růst a vývoj obličeje u zdravé populace.

Uplatnění geometrické morfometrie v antropologii.

 

Výzkumné projekty a granty:

Spolupracovník:
MSM 0048620802 Antropologie komunikace a adaptace člověka (2005–2011)

 

Publikační činnost:

Hoffmannová, E., Moslerová, V., Dupej, J., Borský, J., Bejdová, Š., Velemínská, J. (2018). Three-dimensional development of the upper dental arch in unilateral cleft lip and palate patients after early neonatal cheiloplasty. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 109, 1–6.

Moslerová, V., Dadáková, M., Dupej, J., Hoffmannová, E., Borský, J., Černý, M., Kočandrlová, K., Velemínská, J. (2018). Three-dimensional assessment of facial asymmetry in preschool patients with orofacial clefts after neonatal cheiloplasty. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 108, 40–45.

Hoffmannová, E., Bejdová, Š., Borský, J., Dupej, J., Cagáňová, V., Velemínská, J. (2016). Palatal growth in complete unilateral cleft lip and palate patients following neonatal cheiloplasty: classic and geometric morphometric assessment. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 90, 71–76.

Dadáková, M., Cagáňová, V., Dupej, J., Hoffmannová, E., Borský, J., Velemínská, J. (2016). Three-dimensional evaluation of facial morphology in pre-school cleft patients following neonatal cheiloplasty. Journal of Cranio-Maxillo-Facial Surgery, 44, 1109–16.

Koudelová, J., Brůžek, J., Cagáňová, V., Krajíček, V., Velemínská, J. (2015). Development of facial sexual dimorphism in children between 12 to 15 years: three-dimensional longitudinal study. Orthodontics & Craniofacial Research, 18, 175–84. 

Cagáňová, V., Borský, J., †Šmahel, Z., Velemínská, J. (2014). Facial growth and development in unilateral cleft lip and palate after secondary alveolar bone grafting: a comparative study. The Cleft Palate-Craniofacial Journal, 51, 15–22. 

Velemínská, J., Bigoni, L., Krajíček, V., Borský, J., Šmahelová, D., Cagáňová, V., Peterka, M. (2012). Surface facial modelling and allometry in relation to sexual dimorphism. HOMO - Journal of Comparative Human Biology, 63, 81–93. 

Cagáňová, V., Šmahel, Z., Velemínská, J. (2010). Pohlavní dimorfismus kraniofaciální oblasti u pacientů s celkovým jednostranným rozštěpem rtu a patra ve věku 10 let. Slovenská Antropólogia, 13,10–15.

 

Akce dokumentů