E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMgr. Veronika Cagáňová

foto
.
Vědecký pracovník, Laboratoř 3D zobrazovacích a analytických metod

Katedra antropologie a genetiky člověka
Viničná 7, 128 43 Praha 2
Tel.: 221 951 609
Mail: vcaganova@seznam.cz

 

 

 

 

 

 

 

Vědecko-výzkumné zaměření

Biomedicíncká antropologie: výzkum kraniofaciálních malformací, konkrétně rozštěpových vad obličeje. Sledování růstu a vývoje obličeje u pacientů s celkovým rozštěpem rtu a patra v závislosti na terapii (spolupráce s Klinikou plastické chirurgie 3. LF a Gynekologicko-porodnickou klinikou 2. LF UK).

Spolupráce na vypracování norem pro růst a vývoj obličeje u zdravé populace.

Uplatnění geometrické morfometrie v antropologii.

 

Podíl na výzkumné, vědecké a organizační práci

 

Publikace

Cagáňová V, Šmahel Z, Velemínská J. Pohlavní dimorfismus kraniofaciální oblasti u pacientů s celkovým jednostranným rozštěpem rtu a patra ve věku 10 let. Slov. Antropol., 13 (1): 10-15, 2010

 

Výzkumné projekty a granty

Spolupracovník: MSM - 0048620802 Antropologie komunikace a adaptace člověka. 2005-2011

 

Pedagogická činnost

Magisterské studium:

MB110C77 - 3D zobrazovací metody aplikované v antropologii

 

Akce dokumentů