E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMgr. Veronika Moslerová (rod. Cagáňová)

foto

Ph.D. student

Laboratoř 3D zobrazovacích a analytických metod

Katedra antropologie a genetiky člověka 
Viničná 7, 128 43 Praha 2

Pracoviště:  Ústav biologie a lékařské genetiky 2.LF UK

Školitel: doc. RNDr. Jana Velemínská, Ph.D.

Email: vcaganova@seznam.cz


Vědecko-výzkumné zaměření:

Biomedicíncká antropologie: výzkum kraniofaciálních malformací, konkrétně rozštěpových vad obličeje. Sledování růstu a vývoje obličeje u pacientů s celkovým rozštěpem rtu a patra v závislosti na terapii (spolupráce s Klinikou plastické chirurgie 3. LF a Gynekologicko-porodnickou klinikou 2. LF UK).

Spolupráce na vypracování norem pro růst a vývoj obličeje u zdravé populace.

Uplatnění geometrické morfometrie v antropologii.

 

Výzkumné projekty a granty:

Spolupracovník: MSM - 0048620802 Antropologie komunikace a adaptace člověka. 2005–2011

 

Publikace:

Hoffmannová, E., Bejdová, Š., Borský, J., Dupej, J., Cagáňová, V., Velemínská, J. (2016). Palatal growth in complete unilateral cleft lip and palate patients following neonatal cheiloplasty: classic and geometric morphometric assessment. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 90, 71–76.

Dadáková, M., Cagáňová, V., Dupej, J., Hoffmannová, E., Borský, J., Velemínská, J. (2016). Three-dimensional evaluation of facial morphology in pre-school cleft patients following neonatal cheiloplasty. Journal of Cranio-Maxillo-Facial Surgery, 44, 1109–16.

Koudelová, J., Brůžek, J., Cagáňová, V., Krajíček, V., Velemínská, J. (2015). Development of facial sexual dimorphism in children between 12 to 15 years: three-dimensional longitudinal study. Orthodontics & Craniofacial Research, 18, 175–84. 

Cagáňová, V., Borský, J., †Šmahel, Z., Velemínská, J. (2014). Facial growth and development in unilateral cleft lip and palate after secondary alveolar bone grafting: a comparative study. The Cleft Palate-Craniofacial Journal, 51, 15–22. 

Velemínská, J., Bigoni, L., Krajíček, V., Borský, J., Šmahelová, D., Cagáňová, V., Peterka, M. (2012). Surface facial modelling and allometry in relation to sexual dimorphism. Homo-Journal of Comparative Human Biology, 63, 81–93. 

Cagáňová, V., Šmahel, Z., Velemínská, J. (2010). Pohlavní dimorfismus kraniofaciální oblasti u pacientů s celkovým jednostranným rozštěpem rtu a patra ve věku 10 let. Slovenská Antropólogia, 13,10–15.

 

 

 

Akce dokumentů