E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMgr. Anežka Kotěrová

Ph.D. student, technický pracovník

Laboratoř 3D zobrazovacích a analytických metod
Katedra antropologie a genetiky člověka 
Viničná 7, 128 00 Praha 2, přízemí 14

Školitel: prof. RNDr. Jaroslav Brůžek, CSc.

Tel.: (+420) 22195 1618
Email: koterova@natur.cuni.cz


Disertační práce:

Odhad věku dožití podle kostry dospělých jedinců: nový přístup založený na hierarchizaci indikátorů senescence a využití neparametrických klasifikačních metod.

 

Vědecko-výzkumné zaměření:

Forenzní antropologie, bioarcheologie: odhad věku dožití u dospělých jedinců pomocí kvantifikace povrchu artikulačních ploch na pánevní kosti metodami geometrické morfometrie.

Vytváření virtuální databáze povrchových skenů pánevních kostí.

 

 

 

 

 

 

Forensic anthropology, bioarchaeology: age-at-death estimation of adult individuals by mathematical quantification of articular surfaces on the pelvic bone with use of geometric morphometric methods.

Creating a virtual database of surface scans of the pelvic bones.

 

 

 

 

 

 

Výzkumné projekty a granty:

Hlavní řešitel:
GAUK 642218 Využití 3D modelů artikulačních ploch pánevních kostí v odhadu věku dožitého podle kostry (2018–2020)

Spoluřešitel:
TAČR TL03000646 Software pro vyhodnocování věku podle pánve v retrospektivní antropologii, archeologii a forenzních vědách (2020–2022)

 

Publikační činnost:

Kotěrová, A., Králík, V., Rmoutilová, R., Friedl, L., Růžička, P., Velemínská, J., Marchal, F., & Brůžek, J. (2019). Impact of 3D surface scanning protocols on the Os coxae digital data: Implications for sex and age-at-death assessment. Journal of Forensic and Legal Medicine, 68, 101866.

Kotěrová, A., Velemínská, J., Cunha, E., & Brůžek, J. (2019). A validation study of the Stoyanova et al. method (2017) for age-at-death estimation quantifying the 3D pubic symphyseal surface of adult males of European populations. International Journal of Legal Medicine, 133(2), 603–612.

Kotěrová, A., Navega, D., Štěpánovský, M., Buk, Z., Brůžek, J., & Cunha, E. (2018). Age estimation of adult human remains from hip bones using advanced methods. Forensic Science International, 287, 163–157. 

Kotěrová, A., Šťovíčková, L., Guyomarc’h , P., & Brůžek, J. (2017). Nároky na metody odhadu biologického profilu v období globalizace: současný stav a úkoly pro budoucnost. Slovenská antropológia, 20, 44–47.

Kotěrová, A., Velemínská, J., Dupej, J., Brzobohatá, H., Pilný, A., & Brůžek, J. (2017). Disregarding population specificity: its influence on the sex assessment methods from the tibia. International Journal of Legal Medicine, 131, 251–261.

Akce dokumentů