E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMgr. Anežka Kotěrová, Ph.D.

Akademický pracovník

Laboratoř 3D zobrazovacích a analytických metod
Katedra antropologie a genetiky člověka 
Viničná 7, 128 00 Praha 2, přízemí 14

Tel.: (+420) 22195 1613
Email: koterova@natur.cuni.cz


 

Vědecko-výzkumné zaměření

Forenzní antropologie, bioarcheologie: Odhad biologického profilu, odhad věku dožití u dospělých jedinců pomocí kvantifikace povrchu artikulačních ploch na pánevní kosti metodami geometrické morfometrie.

Správa virtuální databáze povrchových skenů pánevních kostí.

 

 

 

 

 

 

 

Výzkumné projekty a granty:

Hlavní řešitel:
GAUK 642218 Využití 3D modelů artikulačních ploch pánevních kostí v odhadu věku dožitého podle kostry (2018–2020)

Spoluřešitel:
TAČR TL03000646 Software pro vyhodnocování věku podle pánve v retrospektivní antropologii, archeologii a forenzních vědách (2020–2022)

 

Pedagogická činnost
MB110P04B Anatomie člověka II
MB110P20 Forenzní antropologie
MB110P14 Základní metody kosterní antropologie
MB110C77 3D zobrazovací metody aplikované v antropologii

 

Publikační činnost:

Kotěrová, A., Štepanovský, M., Buk, Z., Brůžek, J., Techataweewan, N., & Velemínská, J. (2022). The computational age-at-death estimation from 3D surface models of the adult pubic symphysis using data mining methods. Sci Rep 12:10324. https://rdcu.be/cPZMP

Velemínská, J., Fleischmannová, N., Suchá, B., Dupej, J., Bejdová, Š., Kotěrová, A., & Brůžek, J. (2021). Age-related differences in cranial sexual dimorphism in contemporary Europe. International journal of legal medicine. https://doi.org/10.1007/s00414-021-02547-6

Kotěrová, A., Králík, V., Rmoutilová, R., Friedl, L., Růžička, P., Velemínská, J., Marchal, F., & Brůžek, J. (2019). Impact of 3D surface scanning protocols on the Os coxae digital data: Implications for sex and age-at-death assessment. Journal of Forensic and Legal Medicine, 68, 101866.

Kotěrová, A., Velemínská, J., Cunha, E., & Brůžek, J. (2019). A validation study of the Stoyanova et al. method (2017) for age-at-death estimation quantifying the 3D pubic symphyseal surface of adult males of European populations. International Journal of Legal Medicine, 133(2), 603–612.

Kotěrová, A., Navega, D., Štěpánovský, M., Buk, Z., Brůžek, J., & Cunha, E. (2018). Age estimation of adult human remains from hip bones using advanced methods. Forensic Science International, 287, 163–157. 

Kotěrová, A., Šťovíčková, L., Guyomarc’h , P., & Brůžek, J. (2017). Nároky na metody odhadu biologického profilu v období globalizace: současný stav a úkoly pro budoucnost. Slovenská antropológia, 20, 44–47.

Kotěrová, A., Velemínská, J., Dupej, J., Brzobohatá, H., Pilný, A., & Brůžek, J. (2017). Disregarding population specificity: its influence on the sex assessment methods from the tibia. International Journal of Legal Medicine, 131, 251–261.

Akce dokumentů