E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMgr. Alexandra Ibrová

Ph.D. student

Laboratoř 3D zobrazovacích a analytických metod
Katedra antropologie a genetiky člověka 
Viničná 7, 128 00 Praha 2

Školitel: doc. RNDr. Jana Velemínská, Ph.D.

Email: ibrovaa@natur.cuni.cz


Disertační práce:

3D analýza mikrostruktury zubní tkáně, opotřebení chrupu a jejich vztah k sociální struktuře populací minulosti

Topografie tloušťky zubní skloviny je významným aspektem vnitřní architektury zubu a je častým předmětem taxonomického a fylogenetického výzkumu.  Tloušťka a distribuce skloviny může však být ovlivněna i interakcí jedince s jeho prostředím, a být tedy funkční odpovědí na vnější podmínky stravovacího i nestravovacího charakteru. Hlavním cílem našeho výzkumu je právě studium distribuce skloviny jako funkční odpovědi u populací minulosti. Hodnocení probíhá na základě mikrotomografických snímků s vysokým rozlišením, ze kterých jsou pomocí metod geometrické morfometrie generovány 3D zubní modely s topografickou mapou distribuce skloviny, a virtuální 2D řezy pro měření tloušťky skloviny v jednotlivých částech zubní korunky. Projekt probíhá ve spolupráci s laboratoří PACEA Univerzity Bordeaux. 

3D dental tissue microstructure analysis, tooth wear and their relationship to the socio-economic stratification of past populations

The tooth enamel thickness topography is an important part of human teeth architecture and has been of interest of taxonomic and phylogenetic research but the enamel thickness as a functional response has not been much studied yet. The distribution of enamel can be a result of interaction between individual and an environment caused by both dietary and non-dietary actions. Our main aim is to study enamel distribution as a functional response in past populations. The evaluation is based on 2D virtual cross-sections and 3D topographic enamel distribution maps that are generated from 3D high-resolution microtomographic scans using methods of geometric morphometrics. The project is realised in cooperation with PACEA laboratory from University of Bordeaux.

 

 

 

 

 

 

Výzkumné projekty a granty:

Hlavní řešitel:
GAUK 526216 Výživa člověka v raném středověku: Syntéza poznatků analýzy stabilních izotopů a mikrostruktury zubů v souvislosti se sociální strukturou (2016–2018)

 

Publikační činnost:

Štepanovský, M., Ibrová, A., Buk, Z., & Velemínská, J. (2017). Novel age estimation model based on development of permanent teeth compared with classical approach and other modern data mining methods. Forensic Science International, 279, 72–82. (IF 1,989)

Ibrová, A., Dupej, J., Stránská, P., Velemínský, P., Poláček, L., & Velemínská, J. (2017). Facial skeleton asymmetry and its relationship to mastication in the Early Medieval period (Great Moravian Empire, Mikulčice, 9th-10th century). Archives of Oral Biology, 84, 64–73. (IF 1,748)

 

 

Akce dokumentů