E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášení



Gratulujeme k absolvování doktorského studia!

Mgr. Iva Kulichová, Ph.D.

Gratulujeme k úspěšné obhajobě disertační práce a dokončení doktorského studia naší kolegyni Ivě Kulichové z Archeogenetické laboratoře spadající pod Laboratoř molekulární antropologie!

Iva svou dizertační práci na téma „Genetická variabilita mitochondriální DNA a adaptace v africkém sahelu“ zpracovávala na Archeologickém ústavě AV ČR v Praze pod vedením prof. Mgr. Viktora Černého, Dr. Obhajoba proběhla prezenční formou dne 15.6.2022.

Publikováno: Čtvrtek 16.06.2022 14:55

Akce dokumentů