E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuality

Složka pro aktuality, upozornění a události
Celostátní seminář pořádaný s ČSEBR k 80. narozeninám Doc. Jana Krekuleho
Dne 10.1. 2012 proběhne na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze celostátní seminář pořádaný již tradičně ČSEBR ve spolupráci s Katedrou experimentální biologie rostlin PřF UK.
Svalbard 2011
DOD 2012
poutaBisekce1.jpf
DOD
DOD 2012 biologie
Den otevřených dveří
Celostátní seminář pořádaný s ČSEBR k 80. narozeninám Doc. Jana Krekuleho
Dne 10.1. 2012 proběhne na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze celostátní seminář pořádaný již tradičně ČSEBR ve spolupráci s Katedrou experimentální biologie rostlin PřF UK.
Přednáškový cyklus ČBS – jaro 2012
Přednášky České botanické společnosti
Promítání filmu ze života PhD studentů
Promítání filmu ze života PhD studentů
PhD Movie
Mgr. Petr Kohout získal Cenu rektora UK
Cena rektora UK _Petr Kohout.pdf
Invaze trav
Globální dopady a budoucí trendy rostlinných invazí
Časopisy Global Change Biology a Global Ecology and Biogeography přinášejí dvě studie Petra Pyška a Vojtěch Jarošíka z katedry ekologie, kteří ve spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brně a mezinárodním týmem kolegů syntetizují globální dopady rostlinných invazí a předvídají jejich rozsah v různých částech Evropy v roce 2020, 2050 a 2080 podle tří různých scénářů socioekonomického vývoje.
biologické čtvrtky LS2011/2012
Biologicke ctvrtky ve Vinicne 7 LS2012.doc
SVR-BI-20-3_2012.doc
Průtoková cytometrie
27.4. 2012 Holocénní vývoj postkraniální kostry Evropanů (81st Annual Meeting of AAPA, Portland, Oregon)
Výzkumný tým doc. Vladimíra Sládka z Laboratoře biologie kostní tkáně PřF UK se podílel na organizaci zvaného posterového sympozia při prestižním setkání Americké asociace fyzických antropologů v Portlandu (Oregon, USA).
AAPA
AAPA_1
Valeriana dioica – nažka s chmýrem
Valeriana dioica – nažka s chmýrem
KEBR logo
KEBR logo
Dny pokročilých technik ve Viničné 7 –Elektronová mikroskopie
Elektronova mikroskopie.ppt
GAČR - sekční termín pro odevzdání
sekvenace
Dny pokročilých technik ve Viničné - DNA data management - software Geneious
Seminářem DNA DATA MANAGEMENT - sofwareGeneious pokračuje v pondělí 25. 6. 2012 projekt "DNY POKROČILÝCH TECHNIK VE VINIČNÉ 7" s cílem podpořit metodickou spolupráci v rámci Přírodovědecké fakulty a informovat o možnostech využití nejmodernějších metod a přístrojů.
Pozvánka na přednášku doc. RNDr. Vladimíra Holáně, DrSc.
POZVÁNKA NA JMENOVACÍ ŘÍZENÍ.doc
hmotnostní spekrometrie
Dny pokročilých technik ve Viničné 7 –Hmotová spektrometrie
Ve čtvrtek 28. 6. 2012pokračuje projekt „DNY POKROČILÝCH TECHNIK VE VINIČNÉ 7“ s cílem podpořit metodickou spolupráci v rámci Přírodovědecké fakulty a informovat o možnostech využití nejmodernějších přístrojů.
Fond Mobility - zimní semestr 2012
Nový přehled nepůvodních rostlin České republiky
Pozvánka na symposium
Pozvánka na habilitační přednášku
POZVÁNKA NA HABIL. ŘÍZENÍ.doc
Biologicke ctvrtky ve Vinicne 7 ZS2012.doc
Dny pokročilých technik ve Viničné 7
Analýza cytometrických digitálních dat 1.11.2012.pdf
Informace o výběrových řízeních na pozice VP na České zemědělské univerzitě
ČZU_postdoktorské_pozice.pdf
ČZU_postdoktorské pozice_1.pdf
ČZU_postdoktorské pozice_2.pdf
Pozvánka na habilitační přednášku Dr. Yvonne Němcové
Finanční grant “Principal Investigator Award” na podporu vědeckého výzkumu v oblasti biologie nádorových onemocnění.
Finanční grant “Principal Investigator Award” na podporu vědeckého výzkumu v oblasti biologie nádorových onemocnění.
Dny pokročilých technik ve Viničné 7 -17.1.2013
fluorescenční mikroskopie 17.1.2013.pptx
DNY POKROČILÝCH TECHNIK VE VINIČNÉ 7 - 17.1.2013
fluorescenční mikroskopie 17.1.2013.pptx
Dny pokročilých technik ve Viničné 7 - 31.1.2012
Sort 31.1.2013.pptx
Dny pokročilých technik ve Viničné 7 - 31.1.2013
Výstava Paraziti surrealistický svět tvarů
Zveme vás srdečně na výstavu Paraziti surrealistický svět tvarů, která se koná ve dnech 2. - 17.ledna 2013 v prostorách budovy Albertov 6, Praha 2.
Den otevřených dveří
v pátek 18. ledna 2013 se koná Den otevřených dveří pro zájemce o studium bakalářských studijních programů a oborů.
poutač Bi sekce 2.pdf
InzeratFunctionsofSMC5rektorat.docx
Nabídka Postdoc pozice na CEITEC Brno
Functions of SMC5-6 complex and its subunits
Kurs „Buněčné a molekulární základy imunologie 2013“ organizovaný Oborovou radou Imunologie doktorandského studia Biomedicíny UK, Českou imunologickou společností a nadací fondu pro imunologii Homunkulus
Zveme všechny zájemce o imunologii na kurs „Buněčné a molekulární základy imunologie 2013" (viz Program níže), který je určen pro účastníky doktorandského studia Biomedicíny UK (všech oborů) a další zájemce. Kurs bude probíhat na jaře 2013. První přednášky jsou v úterý 5. 2. 2013.
Program of the flow cytometry sorting seminar.docx
Dny pokročilých technik ve Viničné 7 - 28.2.2013
NMR 28.2.2013.ppt
Biologické čtvrtky ve Viničné 7
Biologicke_ctvrtky_ve_Vinicne_7_LS2013.rtf
Biologicke_ctvrtky_ve_Vinicne_7_LS2013.rtf
pozvnkanakonferenci_fin.pdf
Mezifakultní konference týmů BIOCEV
Tiddindila
Co ještě a proč nevíme o dopadu rostlinných invazí
V dubnovém čísle prestižního časopisu Trends in Ecology and Evolution vychází třetí studie o globálním dopadu rostlinných invazí, která vznikla během tvůrčího pobytu prof. Petra Pyška a prof. Vojtěcha Jarošíka, pracovníků Katedry ekologie PřF UK a BÚ AV ČR v Průhonicích, u prof. P. E. Hulmea na Lincoln University na Novém Zélandu.
Dopad lidské činnosti na původní flóru a faunu bude postupně zesilovat: ohrožení biodiverzity se plně projeví až po několika desetiletích
Nová studie, která analyzuje ohrožení a vymírání rostlin a živočichů ve 22 evropských zemích ukázala, že tyto procesy jsou těsněji svázány s vlivem člověka na krajinu v minulosti, než s jeho současným působením. Mezinárodní tým 13 pracovníků pod vedením Stefana Dullingera a Franze Essla z Vídeňské univerzity, jehož součástí byli i Vojtěch Jarošík a Petr Pyšek z katedry ekologie Přírodovědecké fakulty UK v a Praze Botanického ústavu AV ČR, zveřejnil výsledky svého výzkumu tento týden v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS).
Nové pobytové místo programu ERASMUS
Neobyčejné améby s vlastnostmi anaerobních bakterií
Tvorba železo-sirných (FeS) center je považována za patrně jedinou zcela nepostradatelnou funkci mitochondrií. Společný tým katedry parazitologie Přírodovědecké fakulty UK v Praze a Ústavu molekulární genetiky AVČR však objevili pozoruhodnou vyjímku u améb skupiny Archamoeba. Tito prvoci získali geny anaerobních bakterií a nahradili mitochondriální systém tvorby FeS center za bakteriální systém, který funguje jak v cytoplasmě tak mitochondriích. Výsledky tohoto výzkumu byly zveřejněny minulý týden v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS).
BioLogické dabaty začínají 15.5.2013
BioLogické debaty-pozvanky white2.pdf
logo_1.png
logo_2.png
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA MENTEES - BIOCEV
sablona inzeratA4_mentees_web.docx
Zemřel prof. RNDr. Lubomír Nátr, DrSc.
Oznamujeme, že v neděli 7.7.2013 po marném zápasu s dlouhou, neúprosnou a zákeřnou nemocí zemřel prof. RNDr. Lubomír Nátr, DrSc., emeritní profesor Katedry experimentální biologie rostlin Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze (PřF UK), po mnoho let vedoucí tehdejší Katedry fyziologie rostlin PřF UK, dlouholetý předseda České společnosti experimentální biologie rostlin a současný místopředseda ČSEBR.
Zemřel prof. RNDr. Lubomír Nátr, DrSc.
Oznamujeme, že v neděli 7.7.2013 po marném zápasu s dlouhou, neúprosnou a zákeřnou nemocí zemřel prof. RNDr. Lubomír Nátr, DrSc., emeritní profesor Katedry experimentální biologie rostlin Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze (PřF UK), po mnoho let vedoucí tehdejší Katedry fyziologie rostlin PřF UK, dlouholetý předseda České společnosti experimentální biologie rostlin a současný místopředseda ČSEBR.
Zahájení oprav hlavního schodiště v budově Viničná 7
Nabídka doktorského studia biomedicíny
Inzerat PGS 2013-2.pdf
Fond mobility - zimní semestr
Flyer_LM.jpg
ADVANCED TECHNIQUES IN FLUORESCENCE MICROSCOPY
October 21-25, 2013Institute of Cellular Biology and PathologyCharles University in Prague
Advanced Techniques Days in Vinicna 7
leica2013_Strnka_1.jpg
leica2013_Strnka_2.jpg
copy_of_leica2013_Strnka_2.jpg
Advanced Techniques Day 12.12.2013
ve spolupráci s firmou Leica si Vás dovolujeme pozvat na seminář, který se bude zabývat novinkami v oblasti superrezoluce.
leica.jpg
Jmenovací řízení
řízení ke jmenování profesorem v oboru Botanika
Nový kurz v letním semestru - Vědecké psaní
Konference GSGM 2014
Pozvánka na tradiční konferenci Genetické společnosti Gregora Mendela, která se koná ve dnech 24.-26.9.2014 v Průhonicích u Prahy
Nová kniha: Buněčná biologie rostlin a její biotechnologické aplikace
Nakladatelství Springer vydalo počátkem roku v rámci serie „Plant Cell Monographs“ knihu „Applied Plant Cell Biology : Cellular Tools and Approaches For Plant Biotechnology“, jejímiž editory jsou prof. Peter Nick (University Karlsruhe) a prof. Zdeněk Opatrný (Charles University Prague). Prof. Opatrný je současně autorem resp. spoluautorem tří z jejích celkem patnácti kapitol.
Přednáška Translokace proteinového toxinu přes biologickou membránu
Katedra genetiky a mikrobiologie PřF UK zve všechny zájemce o interakci proteinů a membrán na přednášku v rámci katedrového semináře.

Akce dokumentů