E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuality

Složka pro aktuality, upozornění a události
biologicke-ctvrtky-ve-vinicne-7_image
biologicke-ctvrtky-ve-vinicne-7-1_image
Biologické čtvrtky ve Viničné 7
Další ročník proslulého přednáškového cyklu.
s-fulbrightem-do-ameriky_image
S Fulbrightem do Ameriky
Zajímavá nabídka stipendií pro studium a vědecké stáže v USA.
a-course-of-agro-environmental-schemes-and-its-effect-on-nature-in-europe_image
a-course-of-agro-environmental-schemes-and-its-effect-on-nature-in-europe_file1
A course of Agro-environmental schemes and its effect on nature in Europe
The course will be guided by dr. Simon Mortimer from the Center for Agri-environmental Research, University of Reading, UK at the time of 8.-11. February 2011. Fro more info see attached pdf file.
Habilitační přednáška
Dne 11.11.2010 se bude konat habilitační přednáška Mgr. Alice Exnerové, Ph.D.
advanced-techniques-in-fluorescence-microscopy_image
advanced-techniques-in-fluorescence-microscopy_file1
Advanced Techniques in Fluorescence Microscopy
V terminu od 25. do 27. listopadu proběhne na Ústavu molekulárni genetiky praktický kurz fluorescenční mikroskopie.
Functional Organization of the Cell Nucleus Symposium
Program symposia
Delphiniobium junackianum
Rostliny introdukované do Severní Ameriky před 400 lety mají šestkrát více patogenů než rostliny introdukované před 40 lety
Vojtěch Jarošík a Petr Pyšek z katedry ekologie PřF UK v Praze se spolu s Charlesem Mitchellem, Danou Blumenthalem a Emily Puckettovou (University of North Carolina a USDA-ARS, USA) podíleli na článku v prestižním časopise Ecology Letters (IF 10,318) „Controls on pathogen species richness in plants’ introduced and native ranges: roles of residence time, range size and host traits“.
Mšice
Mono Lake
pozvánka
Nascentní radiace netopýrů rodu Pipistrellus v Mediteránu jako syngameon.
V prosincovém čísle časopisu Molecular Ecology vyšla práce Pavla Hulvy a kolektivu (Alena Fornůsková, Adéla Chudárková, Allowen Evin, Benjamin Allegrini, Petr Benda a Josef Bryja) s názvem "Mechanisms of radiation in a bat group from the genus Pipistrellus inferred by phylogeography, demography and population genetics".
pipistrellus
pipistrellus
Dnešní globalizace zatěžuje budoucí generace důsledky biologických invazí
Globalizace obchodu spolu s dalšími ekonomickými aktivitami způsobuje zavlékání invazních rostlinných a živočišných druhů člověkem do oblastí, ve kterých se přirozeně nevyskytují. Důsledky současné úrovně globální ekonomiky pro biologické invaze se však plně projeví až v budoucnosti. Ukazuje to nová studie mezinárodního týmu 16 vědců, vedeného Franzem Esslem z Austrian Environment Agency ve Vídni, na které se podíleli Petr Pyšek a Vojtěch Jarošík z Botanického ústavu AV ČR v Průhonicích a Přírodovědecké fakulty UK v Praze. Studie vychází tento týden v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS).
PNAS Pysek+Jarosik
nadmořské výšky
Nepůvodní druhy rostlin pronikají do vyšších nadmořských výšek
V horských oblastech České republiky přibývá nepůvodních druhů rostlin; za poslední dvě století do nich pronikla řada druhů, které k nám byly zavlečeny člověkem. To je důsledkem toho, že se vyšší nadmořské výšky za poslední dvě století postupně stávaly příhodnějším prostředím pro rostlinné invaze. Ukazuje to studie Petra Pyška, Vojtěcha Jarošíka, Jana Pergla a Jana Wilda z Botanického ústavu AV ČR a Přírodovědecké fakulty UK, vycházející tento týden v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS), která byla napsaná na pozvání redakční rady časopisu.
veš dětská
mapa
řez muškátem
logo Université Pierre at Marie Curie, Paris
logo MFF UK, Praha
aktualita
metody, modely
Mikroevoluční minikonference II. - setkání molekulárních botaniků, ekologů, zoologů a parazitologů
Zveme vás opět na odpolední neformální setkání studentů a pracovníků PřF věnujících se studiu mikroevoluce v širokém slova smyslu, především pomocí molekulárních metod (od fylogeografie přes studium evolučních mechanismů po populační genetiku). Tentokrát se zaměříme na to, jaké evoluční problémy řešíme na V7 a B2 pomocí mikrostatelitů, AFLP a RAPD a jakými metodami získaná data analyzujeme (osm prezentací doplněných diskuzí).
MikroevolucniMinikonferenceII.pdf
Habilitační přednáška RNDr. Petra Sklenáře, Ph.D.
FEI &ČSMS
Genetická analýza vývojových poruch modelového organismu Xenopus tropicalis
Xenopus tropicalis pozvánka
Situace kormorána velkého v České republice a v Evropě
Interview pro internetový server www.ekolist.cz o situaci kormorána velkého v České republice a v Evropě
konference Baku
Studie autorského kolektivu algologické výzkumné skupiny v časopise Hydrobiologia
Studie ukazuje výsledky analýz geografického rozšíření druhů sladkovodní zelené řasy rodu Micrasterias. Ke studii odkazuje také titulní stránka časopisu
časopis
titulní strana
Hranice národních parků brání pronikání invazních druhů
Článek autorů Petra Pyška a Vojtěcha jarošíka z katedry ekologie a BÚ AV ČR a jihoafrických kolegů v časopise Conservation Biology
Opuntia
Opuntia
Solidago gigantea
Úspěšné invazní rostliny si přisvojují opylovače domácích druhů
Článek Petra Pyška a Vojtěch Jarošíka z katedry ekologie a BÚ AV ČR a kolektivu autorů, výsledek Evropského rámcového projektu ALARM, právě vyšel v časopise Ecological Monographs.
pozvánka
přednáška
přednáška_1
 
přednáška_1
Doc. Albrechtová
Od explantátů po geneticky modifikované rostliny aneb půlstoletí rostlinných biotechnologií
Katedra experimentální biologie rostlin (KEBR) Přírodovědecké fakulty UK ve spolupráci s Českou společností experimentální biologie rostlin ČSEBR uspořádala 17. 5. 2011 celostátní seminář u příležitosti 70. narozenin Zdeňka Opatrného, profesora KEBR, který se dlouho intenzivně věnuje expertní i popularizační činnosti v problematice rostlinných biotechnologií a geneticky modifikovaných (GM) plodin
podpisy
Prof. Opatrný
První souhrnná celosvětová analýza důsledků rostlinných invazí
Tento týden vychází v prestižním ekologickém časopise Ecology Letters meta-analytická studie, která ukazuje, jaké důsledky mají rostlinné invaze pro světové ekosystémy. Na studii se podíleli čtyři čeští ekologové, včetně Petra Pyška a Vojtěch Jarošíka z katedry ekologie PřF UK v Praze a BÚ AV ČR v Průhonicích.
Verbascum
Elektronické informační zdroje - aktuální informace
Obecný rámec procesu biologických invazí
Tento týden vychází online v prestižním časopise Trends in Ecology and Evolution článek, ve kterém je navrženo obecné schéma procesu biologických invazí. Na studii se podílelo osm předních badatelů v tomto oboru, z Evropy, USA, Nového Zélandu a Jižní Afriky; spoluautory studie jsou i Petr Pyšek a Vojtěch Jarošík z katedry ekologie PřF UK v Praze a BÚ AV ČR v Průhonicích.
Trends
článek
pozvánka
Mezinárodní konference doktorandů experimentální biologie rostlin
Katedra experimentální biologie rostlin pořádá mezinárodní konferenci s názvem 9. KEBR "Fresh Insights in Plant Affairs"
9. KEBR
Mezinárodní konference doktorandů experimentální biologie rostlin
Katedra experimentální biologie rostlin pořádá mezinárodní konferenci s názvem 9. KEBR "Fresh Insights in Plant Affairs"
Čtvrtá konference PhD studentů ÚMG AV ČR
Zápisy ze zasedání SVR
Kompletní mapa genomu drápatky Xenopus tropicalis
Laboratoř vývojové biologie katedry buněčné biologie ve spolupráci s University of Houston, TX, USA, Baylor College of Medicine, TX, USA a Sanger Institute, UK publikovala v časopisu Developmental Biology (IF = 4,689) článek "A genetic map of Xenopus tropicalis."
spory v žaludku
Rozklad chitinu v půdě vysvětlen asociací baktérií a roztočů
Chitin, druhý nejhojnější polymer v přírodě může tvořit až 60% hmotnosti buněčných stěn půdních hub, kterých nacházíme i 180 g suché hmotnosti na m2 . Připočítáme-li i chitin v integumentu členovců, dostaneme poměrně vysokou hodnotu obsahu dusíku v půdě. Ovšem mezi organismy, pouze některé baktérie a houby jsou schopny produkovat chitinolytické trávicí enzymy. Tedy, mohou využívat chitin jako zdroj dusíku. Přesto existuje i mnoho mykofágních - houbožravých - živočichů.
roztěr
pozvánka antropologie
Pozvánka na veřejnou přednášku pořádanou katedrou antropologie a genetiky človeka
Počty zimujících vodních ptáků v České republice dlouhobě narůstají
V on-line verzi britského časopisu Bird Study byl dne 9.8. 2011 publikován článek Musil P., Musilová Z., Fuchs R. & Poláková S. 2011: Long-term changes in numbers and distribution of wintering waterbirds in the Czech Republic, 1966–2008.
Fond Mobility - zimní semestr 2011
Sekční termín pro předání návrhů je stanoven na 30.9.2011 nejpozději do 10:00
Kmenové buňky pomáhají při léčbě imunitních onemocnění
Kmenové buňky se v dospělém organismu vyskytují v celé řadě orgánů a tkání. Kromě toho, že se podílejí na sebeobnově organismu, dokáží také ovlivňovat jeho imunitní odpověď. Důkladné poznání mechanismů této regulace umožní jejich cílené využití v terapii celé řady onemocnění.
aktualita_1
Kvasinková kolonie - sladěný mnohobuněčný orchestr
V aktuálním čísle časopisu Journal of Cell Biology (Vol. 194, No. 5) vychází článek „Flo11p, drug efflux pumps, and the extracellular matrix cooperate to form biofilm yeast colonies“. Na studii se podíleli členové katedry genetiky a mikrobiologie PřF UK Zdena Palková, Vratislav Šťovíček a Luděk Štěpánek ve spolupráci s laboratořemi Libuše Váchové z Mikrobiologického ústavu AVČR, v.v.i. a Lucie Kubínové z Fyziologického ústavu AVČR, v.v.i.
Pozvánka na mimořádný seminář katedry Buněčné biologie
pozvánka na mimořádný seminář
pozvánka na mimořádný seminář
Základy klinické imunologie (imunopatologie)
Přednášky pro studenty PřF UK a účastníky doktorandského studia (PhD) 2011/2012
Termíny přednášek
Pozvánka na přednášku
V nakladatelství Karolinum vyšla nová kniha prof. Lubomíra Nátra: Příroda, nebo člověk? Služby ekosystémů
Centrum experimentální biologie rostlin
Katedra experimentální biologie rostlin slavnostně otevírá Centrum experimentální biologie rostlin
pozvánka KEBR - ESF
BiologickectvrtkyveVinicne7ZS2011.pdf
Biologické čtvrtky ve Viničné 7
Další ročník proslulého přednáškového cyklu.
tisková zpráva
Pozvánka na literární večer
Pozvánka literární profily
Seminars in English
TZ_OPPK155_konec_fin.pdf
baze_10_62.jpg
Molecular Biology of the Cell
Odhalení nového způsobu regulace adaptorového proteinu kritického pro tvorbu metastází
Pozvánka na přednášku : Nákupy na Madagaskaru aneb Zabalte mi jeden baobab

Akce dokumentů