E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZemřel prof. RNDr. Lubomír Nátr, DrSc.

Oznamujeme, že v neděli 7.7.2013 po marném zápasu s dlouhou, neúprosnou a zákeřnou nemocí zemřel prof. RNDr. Lubomír Nátr, DrSc., emeritní profesor Katedry experimentální biologie rostlin Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze (PřF UK), po mnoho let vedoucí tehdejší Katedry fyziologie rostlin PřF UK, dlouholetý předseda České společnosti experimentální biologie rostlin a současný místopředseda ČSEBR.

.Po několik desetiletí přispíval ke směřování a rozvoji oboru experimentální biologie rostlin nejen v krajích českých, moravských a slovenských, ale šířil prestiž české a československé vědy i v zahraničí. Neúnavně stmeloval česko-slovenskou komunitu rostlinných biologů.

Na poli vědeckém významně přispěl ke studiu fotosyntézy a jejího modelování, produkční biologie rostlin. V posledních letech se věnoval úvahám o trvale (ne)udržitelném rozvoji a službách ekosystémů. Za svou poslední knihu „Příroda nebo člověk? Služby ekosystémů“ (nakladatelství Karolinum) získal v r. 2011 dvě prestižní ceny – Cenu Josefa Hlávky Českého literárního fondu a rektora Univerzity Karlovy v Praze za nejlepší vědeckou publikaci v přírodovědných vědách. Působil jako editor či ko-editor v řadě vědeckých časopisů, např. Plant Soil and Environment, Biologia Plantarum, Photosynthetica. Pro řadu vědců mnoha generací byl výjimečným učitelem a rádcem.

Odešel velký člověk, kterého si řada z nás vážila nejen pro jeho vysoké odborné kvality, ale neméně pro jeho moudrost, laskavost a ryzí člověčenství. Představoval zosobnění noblesy pana profesora, s veškerou zodpovědností, která k tomuto poslání náleží. Odešel vynikající učitel, výborný vědec a obdivuhodný člověk. Pro řadu spolupracovníků též nezapomenutelný přítel.

S hlubokým zármutkem za vědeckou komunitu oznamují tuto ztrátu představitelé institucí, ve kterých profesor Lubomír Nátr působil a přispěl k jejich činnosti a rozvoji:

  • Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy (PřF UK) v Praze Prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc., děkan
  • Katedra experimentální biologie rostlin, PřF UK, RNDr. Lukáš Fischer, Ph.D., vedoucí katedry
  • Centrum výzkumu globální změny, AV ČR v Brně prof. RNDr. Ing. Michal Marek, DrSc., ředitel
  • Česká akademie zemědělských věd, Mgr. Jan Lipavský, CSc., předseda
  • Česká společnost experimentální biologie rostlin, prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D., předsedkyně
  • Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské Univerzity v Praze, prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., děkan

Vzpomínka na stránkách Katedry experimentální biologie rostlin.

Publikováno: Úterý 09.07.2013 11:30

Akce dokumentů