E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníÚspěšné invazní rostliny si přisvojují opylovače domácích druhů

Článek Petra Pyška a Vojtěch Jarošíka z katedry ekologie a BÚ AV ČR a kolektivu autorů, výsledek Evropského rámcového projektu ALARM, právě vyšel v časopise Ecological Monographs.

Studie porovnává způsoby opylení 1596 domácích a 1221 nepůvodních druhů české flóry, rozdělených na zavlečené před objevením Nového světa (tzv. archeofyty) a později (tzv. neofyty). Mezi zavlečenými rostlinami je více druhů opylovaných hmyzem a jejich opylovači jsou druhově rozmanitější než opylovači druhů původních. Spektrum opylovačů nepůvodních druhů se ale v průběhu invaze měnilo a přizpůsobovalo se spektru původních druhů, takže zatímco méně úspěšné zavlečené druhy, které nedosáhnou stádia vlastní invaze, se ve spektru opylovačů od domácích druhů liší, invazní druhy nikoli. Invazní druhy se ale nápadně často vyznačují samoopylením, které usnadňuje šíření. S  rostoucím rozšířením nepůvodních rostlin se zvyšuje rozmanitost funkčních skupin opylovačů a s rostoucím počtem stanovišť, na kterých rostou, se zvyšuje druhová rozmanitost opylovačů. Nárůst opylovačů s rostoucím počtem rostlinami osidlovaných stanovišť je přitom strmější u původních druhů a u archeofytů, jejichž invaze proběhla v období od počátku Neolitu do konce středověku. Rostliny, které měly více času rozšířit se do rozmanitějšího spektra stanovišť, tak zároveň vytvářejí i více asociací s opylovači. 

 

Pyšek P., Jarošík V., Chytrý M., Danihelka J., Kühn I., Pergl J., Tichý L., Biesmeijer J., Ellis W. N., Kunin W. E. & Settele J. 2011. Successful invaders co-opt pollinators of native flora and accumulate insect pollinators with increasing residence time. Ecological Monographs 81: 277–293 (doi: 10.1890/10-0630.1)

 

Solidago gigantea
.

Foto: zlatobýl obrovský (Solidago gigantea) je původní v Severní Americe a invazní v Evropě.

 

 

Publikováno: Pondělí 02.05.2011 09:55

Akce dokumentů