E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPercepce světla a role zraku u podzemních hlodavců

V časopise PLoS ONE vyšel 28. července 2010 článek s názvem „Light Perception in Two Strictly Subterranean Rodents: Life in the Dark or Blue?, jehož autory jsou Ondřej Kott a Radim Šumbera z Biologické fakulty Jihočeské Univerzity a Pavel Němec z katedry zoologie PřF UK.

Práce přináší behaviorální důkazy o tom, že dva druhy striktně podzemních, mikroftalmických hlodavců – rypoš obrovský Fukomys mechowii a rypoš stříbřitý Heliophobius argenteocynereus (Bathyergidae, Rodentia) – vnímají světlo ve vlnovém rozsahu od fialové po žlutou. Vzhledem k intenzitám světla použitým v experimentech je zřejmé, že světlo těchto vlnových délek je vnímáno čípky. S-čípek má tedy absorpční maximum někde ve fialové/modré, L-čípek v zelené oblasti spektra. Vzhledem k tomu, že anatomické studie demonstrovaly téměř naprostou absenci L-čípků a rozsáhlou kompresi S- a L‑opsinu, je pravděpodobné, že duální čípky (tj., čípky exprimující oba typy opsinů) fungují jako „širokospektré“ fotoreceptory. V souladu s tím provedené behaviorální testy nepřinesly doklady o schopnosti rypošů rozeznávat barvy.

V další sérii experimentů bylo demonstrováno, že rypoši na osvětlení tunelů reagují jejich ucpáním. Tyto výsledky naznačují, že hlavní funkcí zrakového systému rypošů je lokalizace poškození systému nor. Zrakový systém u těchto podzemních zvířat tedy funguje jako jakýsi anti-predační systém včasného varování.

 

Kott O, Šumbera R, Němec P (2010) Light Perception in Two Strictly Subterranean Rodents: Life in the Dark or Blue? PLoS ONE 5(7): e11810. doi:10.1371/journal.pone.0011810

 

obr

 

Publikováno: Čtvrtek 30.09.2010 10:55

Akce dokumentů