E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMedia s námi a o nás, Rozhovor v rozhlase s RNDr. Viktorem Žárským, CSc. a Mgr. Ivanem Kulichem z Katedry experimentální biologie rostlin na PřF UK, Do nitra rostlinné buňky, 4.7.2010

Čtveřice rostlinných biologů - RNDr. Viktor Žárský, CSc., Mgr. Matyáš Fendrych, Mgr. Ivan Kulich a Ing. Roman Pleskot - se kterými proběhl rozhovor, působí na Katedře experimentální biologie rostlin Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a zároveň v pražském Ústavu experimentální botaniky Akademie věd České republiky. Na otázky se ptal moderátor Frederik Velinský.

Většinu lidí fascinují pohledy do kosmických dálav, kde probíhají procesy a děje, o jejichž podstatě víme jen málo – nebo také nic. Málokdo z nadšených pozorovatelů vesmíru však tuší, že podobná tajemství jsou skryta i v mikrokosmu rostlinné buňky. Mezi těmi, kteří tajemství buněk zkoumají, a jsou přitom docela úspěšní, najdete i naše badatele. Vydejme se za nimi.

Rozhovor najdete na stránkách:

 

Publikováno: Čtvrtek 22.07.2010 10:50

Akce dokumentů