E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášení



Mezinárodní úspěch středoškolských studentů připravovaných na Přírodovědecké fakultě UK

21. MEZINÁRODNÍ BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA 2010 – CHANGWON, JIŽNÍ KOREA

V polovině května proběhlo na Přírodovědecké fakultě UK výběrové soustředění nejúspěšnějších studentů letošního ročníku české biologické olympiády. Po celotýdenní náročné teoretické i praktické přípravě a intenzivním testování, které zajišťovala celá řada našich studentů a pedagogů, byl vybrán definitivní čtyřčlenný tým. Ten se úspěšně zúčastnil letošního 21. ročníku mezinárodní olympiády a obhájil pozici druhého nejlepšího evropského týmu z loňského roku. Všichni naši studenti získali medaili – tři dokonce stříbrnou. Potěšitelné je, že tři členové našeho týmu se přihlásili a byli přijati na naši fakultu, všichni se k nám i hodlají zapsat.

Letošní 21. Mezinárodní biologické olympiády (IBO) se 11.-18.7. 2010 účastnilo 233 studentů celkem z 59 zemí (rekordní počty v historii IBO). Celkem bylo rozděleno 25 zlatých, 46 stříbrných a 70 bronzových medailí. Naše čtyřčlenná výprava vyrovnala své mimořádně úspěšné vystoupení z minulého roku, získala 4 medaile – tři stříbrné a jednu bronzovou (což je spolu s loňským rokem nejlepší výsledek za posledních 11 let – od 9. ročníku v německém Kielu, kde jsme získali poslední zlatou medaili – avšak v konkurenci polovičního počtu zemí, s mnohem menší proporcí asijských delegací).  Všichni naši soutěžící se umístili v první třetině startovního pole, což je mezi evropskými zeměmi mimořádný výsledek, lepší bylo pouze Německo, podobně úspěšná byla Velká Británie a Rusko – ve všech případech země mnohem větší a s dramaticky odlišnou početní základnou talentovaných studentů.  Opět, stejně jako v předcházejících letech zdaleka nejlepších výsledků dosáhli studenti z Asie (jmenovitě ze Singapuru, Jižní Koreje, Číny, Thajska, Indie a Thajwanu) a letos mimořádně uspěšné USA a Kanada. Naši studenti porazili řadu asijských studentů, kteří jsou na soutěž dlouhodobě intenzivně organizovaně připravováni. Pokračováním tradice z minulého roku je po dlouhé době vysoké zastoupení dívek– obě dvě, Jana Faltýnková i Jitka Tuková, získaly stříbrné medaile. Podobně jako v minulých letech byla typickým rysem výsledku naší výpravy velká vyrovnanost soutěžících, letos v rozmezí 30 míst, dosvědčující, že se u žádného z nich nejedná o náhodu, ale výsledek systematické přípravy.

Jan Smyčka Gymnázium Kladno stříbro 48. místo
Jitka Tuková Gymnázium Luďka Pika Plzeň stříbro 58. místo
Jana Faltýnková Gymnázium Lipník nad Bečvou stříbro 59. místo
Vojtěch Dostál Gymnázium Pardubice bronz 79. místo

Po dborné stránce se letošní olympiáda zařadila mezi kvalitní a dobře zorganizované. Po zklamání z předcházejících let se Indie v předloňském roce předvedla ve skvělém světle. Japonsko navázalo a Jižní Korea pokračovala v nastoupeném trendu.  Po olympiádách testujících ve velké míře znalosti (memory oriented tasks), došlo v posledních třech letech k výraznému průlomu – více než 90% úloh akcentuje logické uvažování, vyvozování, analýzu a následnou interpretaci (reasoning oriented tasks). Jsme rádi, že v takto zaměřené soutěži naši studenti skvěle uspěli. Opět se potvrdilo, že předpoklad znevýhodnění asijských studentů úkoly, které vyžadují kreativitu a uvažování, se neukázal správným – je zřejmé, že jsou skvěle připraveni po všech stránkách.

Za výpravu České republiky  

vedoucí  Doc. RNDr. Jan Černý, PhD. (PřF UK v Praze)

člen mezinárodní jury RNDr. Petr Šípek (PřF UK v Praze)

koordinátor IBO RNDr. Tomáš Soukup, CSc. (FGÚ AV ČR v Praze)

IBO
Český tým - zleva: Vojtěch Dostál, Jana Faltýnková, Jitka Tuková a Jan Smyčka

Publikováno: Pátek 20.08.2010 11:25

Akce dokumentů