E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášení27.4. 2012 Holocénní vývoj postkraniální kostry Evropanů (81st Annual Meeting of AAPA, Portland, Oregon)

Výzkumný tým doc. Vladimíra Sládka z Laboratoře biologie kostní tkáně PřF UK se podílel na organizaci zvaného posterového sympozia při prestižním setkání Americké asociace fyzických antropologů v Portlandu (Oregon, USA).

.

Výzkumný tým doc. Vladimíra Sládka z Laboratoře biologie kostní tkáně PřF UK se podílel na organizaci zvaného posterového sympozia při prestižním setkání Americké asociace fyzických antropologů v Portlandu (Oregon, USA).

 

V dubnu 2012 se uskutečnilo prestižní vědecké setkání Americké asociace fyzických antropologů v Portlandu (Oregon, Spojené státy). Během tohoto setkání proběhla sekce organizovaná Chrisem Ruffem (Johns Hopkins University), Brigitte Holt (University of Massachusetts), Markku Niskanen (University of Oulu) a Vladimírem Sládkem (Karlova Univerzita v Praze): „On the Verge of Modernity: Skeletal Adaptation in Recent Europeans“. Cílem setkání bylo zveřejnit první výsledky výzkumu holocenního vývoje postkraniálních charakteristik Evropanů. Na prezentaci výsledků se podílelo celkem 26 badatelů včetně pracovníků a studentů Karlovy univerzity. Discussant sekce byl Jay T. Stock (Cambridge University). Český tým byl zastoupen sedmi badateli, prezentující výzkumy prováděné Laboratoří kostní biologie (Katedra antropologie a genetiky člověka, PřF UK).

 

Zvané sympozium se zaměřilo na kompletaci prvních výsledků pětiletého výzkumu organizovaného v rámci grantového projektu National Science Foundation (NSF, USA). Téma výzkumu mapuje vývoj Evropanů, které následovalo po expanzi anatomicky moderních lidí. V rámci paleoantropologických výzkumů je sice toto období chápáno jako okrajové, ukazuje se ale, že odkrývá vznik a vývoj některých podstatných charakteristik moderních Evropanů, které jsme doposud mohli modelovat jen neúplně či nepřímo. Během dosavadního výzkumu spolupracující týmy shromáždily doposud největší soubor údajů týkající se zhruba 2500 kosterních pozůstatků ze všech archeologických období Evropských regionů. Data sestávají nejen ze základních osteometrických údajů, ale také z údajů získaných počítačovou tomografií nebo radiologickou analýzou. Díky pokročilým technikám se podařilo například získat údaje o biomechanických parametrech dlouhých kostí a odpovědět tak na otázku vývoje robusticity dlouhých kostí související s mobilitou a manipulativním chováním. Z dosavadních výsledků můžeme například modelovat intenzitu dopadu změny v subsistenci v neolitu a hlavně ověřit, jak rychle zvládli Evropané absorbovat nástrahy nového způsobu života. Důležitým aspektem je také skutečnost, že se díky rozsáhlému souboru údajů podařilo aktualizovat metody pro odhad výšky postavy a tělesné hmotnosti, které jsou nezbytné pro další antropologické analýzy.

 

Celkem bylo prezentováno 8 posterů pokrývající základní témata vývoje postkraniální kostry:

Ruff, C.B., Holt, B., Niskanen, M. & Sladek V. (2012) New techniques for estimating stature and body mass in European skeletal samples. American Journal of Physical Anthropology 147 (S54):254-254.

Sladek, V., Berner, M., Ruff, C., Sosna, D., Galeta, P., Veleminsky, P., Schuplerova, E., Hora, M., Roman, J. & Pankowska A. (2012) Human posteranial morphology: trends in the Central European Holocene record. American Journal of Physical Anthropology 147 (S54):271-271.

Holt, B., Ruff, C., Niskanen, M., Sladek, V., Garvin, H., Garofalo, E., Tompkins, D., Berner, M., Junno, J-A. & Vilkama, R. (2012) Postcranial robusticity trends in Europe across the last 30,000 years. American Journal of Physical Anthropology 147 (S54):167-167.

Niskanen, M., Ruff, C., Holt, B., Sladek, V., Berner, M., Garvin, H., Garofalo, E., Tompkins, D., Junno, J-A., Maijanen, H. et al. (2012) Temporal trends and regional difference in body size and shape of Europeans form the Late Pleistocene to recent times. American Journal of Physical Anthropology 147 (S54):224-224.

Berner, M., Sladek, V., Ruff, C., Holt, B.M., Niskanen, M., Galeta, P., Schuplerova, E., Hora, M., Roman, J., Garvin, H. M. et al. (2012) Variation in sexual dimorphism of postcranial robusticity and body proportions in European Holocene populations. American Journal of Physical Anthropology 147 (S54):98-98.

Farkasova, K., Sladek, V., Berner, M., Ruff, C., Holt, B., Niskanen, M., Sosna, D., Galeta, P., Schuplerova, E., Hora, M. et al. (2012) Past human manipulative behavior in the European Holocene as assessed through humeral asymmetry. American Journal of Physical Anthropology 147 (S54):142-142.

Agostini, G., Reedy, S., Holt, B., Ruff, C., Tompkins, D., Niskanen, M., Sladek, V., Berner, M., Garvin, H., Garofalo, E. et al. (2012) Age-related patterns in postcranial robusticity. American Journal of Physical Anthropology 147 (S54):80-81.

Tompkins, D.L., Holt, B., Ruff, C., Niskanen, M., Sladek, V. & Berner M. (2012) Mortality and stature in European antiquity. American Journal of Physical Anthropology 147 (S54):287-287.

(Program sekce, podrobnosti a abstrakta všech prezentací jsou zveřejněna v American Journal of Physical Anthropology 147 (S54)).

V současnosti pokračují týmy na přípravě publikací do prestižních zahraničních časopisů a souhrnné monografie. Některé z výsledků jsou již v tisku (Ruff et al. in press, American Journal of Physical Anthropology).

Publikováno: Středa 02.05.2012 13:50

Akce dokumentů