E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPřečtěte si o nás

Největší evropské setkání chemiků bude v Praze

Největší evropské setkání chemiků bude v Praze

Ve dnech 26.–30. srpna 2012 proběhne v Praze v Kongresovém centru 4th EuCheMS Chemistry Congress

Publikováno 26.8.2012

Úspěch studentek demografie v SAS Prize 2011

Úspěch studentek demografie v SAS Prize 2011

Studentky postgraduálního studia Demografie úspěšně reprezentovaly fakultu v celonárodní soutěži SAS Prize 2011.

Publikováno 19.3.2012

Globální dopady a budoucí trendy rostlinných invazí

Globální dopady a budoucí trendy rostlinných invazí

Časopisy Global Change Biology a Global Ecology and Biogeography přinášejí dvě studie Petra Pyška a Vojtěch Jarošíka z Katedry ekologie Přírodovědecké fakulty UK, kteří ve spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brně a mezinárodním týmem kolegů syntetizují globální dopady rostlinných invazí a předpovídají jejich rozsah v různých částech Evropy v roce 2020, 2050 a 2080 podle tří různých scénářů socioekonomického vývoje.

Publikováno 1.3.2012

„Kafemlejnek“ přinesl i pozitiva, 8.2.2012, Lidové noviny

„Kafemlejnek“ přinesl i pozitiva, 8.2.2012, Lidové noviny

Děkani přírodovědných fakult předních českých univerzit reagují na diskuse o nutnosti pozměnit současnou metodiku hodnocení vědy a výzkumu.

Publikováno 8.2.2012

Článek v časopise The Lancet Oncology

Článek v časopise The Lancet Oncology

V lednovém čísle časopisu The Lancet Oncology (IF 17.7) vychází článek doktora Jana Brábka z Přírodovědecké fakulty UK a doktora Michaela Fernandese z Medbase (Chapel Hill, USA) „Affordable cancer care“.

Publikováno 4.1.2012

Udělení cen Vědecké rady Geografické sekce

Udělení cen Vědecké rady Geografické sekce

Cena Vědecké rady Geografické sekce Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze byla udělena za akademický rok 2011/2012 absolventům magisterského studia na zasedání VRGS 8. 12. 2011 za vynikající studijní výsledky a diplomovou práci.

Publikováno 9.12.2011

Odhalení nového způsobu regulace adaptorového proteinu kritického pro tvorbu metastází

Odhalení nového způsobu regulace adaptorového proteinu kritického pro tvorbu metastází

Publikováno 25.11.2011

Nové směry v potenciaci účinku protinádorových léčiv

Nové směry v potenciaci účinku protinádorových léčiv

Jako jeden z typů cílené protinádorové terapie je studováno využití enzymové aktivace léčiv na farmakologicky účinnější deriváty v průběhu jejich metabolismu v nádorové buňce. Tím je docíleno specifického účinku léčiva selektivně pouze v buňkách nádorů, zatímco buňky zdravých tkání pacientů zůstávají nepoškozené.

Publikováno 14.10.2011

Kvasinková kolonie - sladěný mnohobuněčný orchestr

Kvasinková kolonie - sladěný mnohobuněčný orchestr

V aktuálním čísle časopisu Journal of Cell Biology (Vol. 194, No. 5) vychází článek „Flo11p, drug efflux pumps, and the extracellular matrix cooperate to form biofilm yeast colonies“. Na studii se podíleli členové katedry genetiky a mikrobiologie PřF UK Zdena Palková, Vratislav Šťovíček a Luděk Štěpánek ve spolupráci s laboratořemi Libuše Váchové z Mikrobiologického ústavu AVČR, v.v.i. a Lucie Kubínové z Fyziologického ústavu AVČR, v.v.i.

Publikováno 10.9.2011

Kmenové buňky pomáhají při léčbě imunitních onemocnění

Kmenové buňky pomáhají při léčbě imunitních onemocnění

Publikováno 9.9.2011

Smrt na konci stopy - hrabající trilobit přistižen při činu

Smrt na konci stopy - hrabající trilobit přistižen při činu

Článek o tomto výzkumu byl publikovaný v časopise Paläontogische Zeitschrift a informoval o něm i prestižní časopis NATURE.

Publikováno 28.8.2011

Vývoj krajiny Novodvorska a Žehušicka – nová kniha z nakladatelství Karolinum

Vývoj krajiny Novodvorska a Žehušicka – nová kniha z nakladatelství Karolinum

V červnu vydalo Karolinum knihu Vývoj krajiny Novodvorska a Žehušicka ve středních Čechách, připravenou pod vedením Doc. Zdeňka Lipského a PhDr. Markéty Šantrůčkové z Katedry fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Publikováno 19.7.2011

Demografická situace České republiky... – nová publikace

Demografická situace České republiky... – nová publikace

V nakladatelství SLON vyšla kniha Demografická situace České republiky – Proměny a kontexty 1993–2008.

Publikováno 16.6.2011

Cena nadace Shamshar Prakash Research Awards udělena Dr. Davidu Mašínovi

Cena nadace Shamshar Prakash Research Awards udělena Dr. Davidu Mašínovi

Mezinárodní komise udělila cenu nadace Shamshar Prakash Research Awards pro mladé vědce v oboru inženýrské geologie Dr. Davidu Mašínovi z Ústavu hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky PřFUK za jeho mimořádné přínosy k výzkumu chování půd v geotechnice pomocí konstitutivních modelů.

Publikováno 5.8.2010

Úspěch chemických nadějí na 42. Mezinárodní chemické olympiádě

Úspěch chemických nadějí na 42. Mezinárodní chemické olympiádě

Letošní výprava byla mimořádně úspěšná, ziskem dvou zlatých a dvou stříbrných medailí jednou z nejúspěšnějších v historii samostatné ČR.

Publikováno 30.7.2010

Úspěch našich ekologů

Úspěch našich ekologů

Gratulujeme Martinu Hejdovi, Petru Pyškovi a Vojtěchu Jarošíkovi ke skvělým článkům v prestižních časopisech Journal of Ecology, TREE a PNAS

Publikováno 1.2.2010

Biologické kurzy BC AV a studium v zahraničí

Biologické kurzy BC AV a studium v zahraničí

Biologické centrum Akademie věd České republiky v Českých Budějovicích pořádá doktorandské kurzy pro využití biotechnologií v ekologických oborech.

Publikováno 8.1.2010

Věda je krásná 2009

Věda je krásná 2009

Blahopřejeme! Absolutní vítěz a 1. místo v kategorii patří Mgr. Petru Janu Juračkovi z Katedry ekologie Přírodovědecké fakulty UK.

Publikováno 10.12.2009

Blahopřejeme ke Hlávkově ceně

Blahopřejeme ke Hlávkově ceně

Hlávkova cena v roce 2009 byla udělena Mgr. Pavlu Turkovi, posluchači doktorského studia organické chemie na Přírodovědecké fakultě UK, za studii vhodných katalytických podmínek, za kterých je možno provádět cyclotrimerizační reakce a vypracování dvou obecně použitelných metod syntézy 6-arylpurinů a 6-heteroarylpurynů.

Publikováno 10.10.2009

Luční mravenci svou aktivitou ve vztahu k rostlinám a půdě akcelerují vegetační sukcesi směrem ke klimaxovému horskému lesu

Luční mravenci svou aktivitou ve vztahu k rostlinám a půdě akcelerují vegetační sukcesi směrem ke klimaxovému horskému lesu

Poslední ze série článků zkoumající interakce mravenci – rostliny vychází z dlouhodobé řady projektů na geobotanice, jejichž protagonisty jsou kromě studentů, doktorandů a absolventů prof. RNDr. Tomáš Herben, CSc. a prof. RNDr. Pavel Kovář, CSc.

Publikováno 19.8.2009